Akademisk Arkitektforening

Nyt Statens Naturhistoriske MuseumLundgaard og Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus H. Pryds skal tegne Danmarks nye naturhistoriske museum.

Konkurrencen om det nye Statens Naturhistoriske Museum har netop fundet sin vinder, og det bliver Lundgaard og Tranberg Arkitekter og arkitekt MAA Claus H. Pryds, der skal tegne det største og mest ambitøse museumsbyggeri i nyere tid. 

Det nye museum skal nænsomt flettes ind i Botanisk Have, og med Botanisk Museum, Zoologisk Museum og Geologisk Museum udgør det tilsammen det nye Statens Naturhistoriske Museum.  

De eksisterende bygninger i haven skal bevares og bindes sammen af lette glasbygninger og væksthuse, mens størstedelen af nybyggeriet skal placeres under jorden mellem Geologisk Museum og den gamle Polytekniske Læreranstalt ved Sølvtorvet.

"Vi har været i den fantastiske situation, at dommerkomitéen har skullet vælge mellem seks meget overbevisende bud på det nye museum. Vi har valgt Lundgaard og Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds med en løsning, der har formået at skabe et enestående museumsbyggeri, samtidig med at det nye museum udnytter området i, omkring, over og under Botanisk Have på en måde, der skaber en perfekt balance mellem have og museum", siger Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Et samlet bygningsværk
Med de nye rammer har man dermed indfriet målet om at opnå et samlet bygningsanlæg i symbiose med Botanisk Have og i en høj, international klasse til formidling af de mange tusinde sjældne og værdifulde udstillingsgenstande.

Når byggeriet står færdigt, regner museet med en firdobling af besøgstallet, en tidobling af turistbesøgene og en flerdobling af skolebesøgene. Statens Naturhistoriske Museum er med sin tilknytning til Københavns Universitet allerede et omdrejningspunkt for international topforskning, og med det nye museum får man en enestående mulighed for at skabe en tværvidenskabelig platform til udvikling af naturvidenskaben i Danmark. Læs mere

Fakta om konkurrencen
Forud for projektkonkurrencen har der været afholdt en åben idékonkurrence om mulighederne for placering og udformning af museet, og resultatet af idékonkurrencen har indgået i forberedelserne til denne projektkonkurrence. Idékonkurrencen blev også vundet af arkitekt MAA Claus H. Pryds. 

Realiseringen af det nye museum bygger på et stærkt samarbejde mellem Københavns Universitet, Staten og private fonde. Projektet er budgetteret til i alt 1,375 mia. kr. En række private fonde har allerede udtrykt positiv interesse for projektet, mens Staten og Københavns Universitet bidrager med grund, bygninger og renovering til en samlet værdi på omkring 385 millioner kr.

Med afsløringen af vinderprojektet kan arbejdet med at tilvejebringe finansieringen nu gå ind i sin sidste fase. Det forventes, at finansieringen er på plads ved årsskiftet 2012/13, og at byggeriet kan påbegyndes i 2013 og afsluttes i 2016/17.

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

 

Kommentarer