Akademisk Arkitektforening

Pavillon til Gl. Holtegaards barokhave, orangeriKonkurrencen om et orangeri til barokhaven ved Gl. Holtegaard er afgjort. Bag vinderforslaget står arkitekterne MAA Søren Pihlmann, Kim Lenschow og Mikael Stenström

Gl. Holtegaards smukke barokhave danner fra foråret 2015 ramme om en ny udstillingstrilogi. Tre midlertidige pavilloner skal opføres fra 2015 til og med 2017 af tre forskellige arkitekter. Hver pavillon skal have sin egen fortælling med stærk tilknytning til historien. Temaet til første konkurrence var et 'orangeri'.

Nyfortolkning af et af barokkens mest ikoniske kirker
Vinderforslaget er en nyfortolkning af et af barokkens mest ikoniske byggerier, kirken San Carlo al Quattro Fontana i Rom, tegnet af arkitekten Francesco Borromini (1599-1667). Ved hjælp af geometriske former skabte Borromini et dynamisk kirkerum af stor skønhed.

Pavillonen 'shrink wrappes'
Vinderprojektet forener Borrominos klassiske form med vor tids højteknologiske verden, som er fyldt af materialer, der ikke skal være smukke, men blot opfylde et konkret behov. Et eksempel på dette er en teknik kaldet ’shrink wrap’, som er plastik, der er udviklet til at omslutte og beskytte bygninger, både, biler eller andre genstande. Forslagets idé er således at ’wrappe’ Borrominis kirkerum, og i dette rum danne et levende orangeri med citrusplanter placeret på hængende hylder.

Fire forslag præmieres og fire får hædrende omtale 
Der indkom i alt 107 forslag fra arkitekter, billedkunstnere, landskabsarkitekter, ingeniører og designere. Fire forslag fik en præmiering, og fire forslag fik hædrende omtale, fordi de ved hjælp af klare kvaliteter har været med til at kvalificere bedømmelsesprocessen. Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes og realiseres frem til åbningen i Gl. Holtegaards barokhave den 28. maj 2015.

De blev også præmieret:
Andenpræmie på 50.000 kr. udarbejdet af Niels Henrik Brix, arkitekt MAA
Indkøb på 25.000 kr. udarbejdet af Bertelsen & Scheving Arkitekter
Indkøb på 25.000 kr. udarbejdet af Tegnestuen Lokal

72 timers konkurrence
Den 23. januar 2015 kl. 10.00 blev konkurrencematerialet tilgængeligt på Arkitektforeningens hjemmeside, hvorefter man havde 72 timer til at udarbejde sit skitseforslag. Forslaget skulle afleveres digitalt den 26. januar kl. 10.00.

Tre pavilloner - tre temaer
Kunsthallen har valgt tre temaer til de tre pavilloner: orangeri, menageri og sceneri. Pavillon for 2015 er ’orangeriet’. De to øvrige pavillonkonkurrencer udskrives henholdsvis i slutningen af 2015 og 2016.

Konkurrencen er støttet af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst samt Arkitektforeningen.

Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling