Akademisk Arkitektforening

Regionshospitalet Viborg, Nyt AkutcenterSweco vinder konkurrencen om at det nye akutcenter i Viborg


Det blev konsortiet Sweco bestående af Sweco Architects, AART arkitekter, Midtconsult og WSP UK, der løb med sejren i konkurrencen om det Ny Akutcenter i Viborg til godt en halv milliard kroner.

Med valget af Sweco som totalrådgiver er en stor planlægnings- og projekteringsfase nu sat i gang, og det nye akutcenter skal efter planen stå færdigt i sommeren 2016.

– Det er en stor dag. Vi tager et stort skridt mod af få bygget det nye og fremtidssikrede akutcenter på Regionshospitalet Viborg. Nu er tiden kommet til at skabe de rammer, der skal bære hospitalet ind i fremtiden. Midtjyllands borgere får et fremtidssikret akutcenter, der tager udgangspunkt i patientens behov. Samtidig sikrer vi, at hospitalets medarbejdere får de optimale betingelser for at kunne udføre deres livsvigtige arbejde, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Det nye akutcenter i døgndrift
Det nye akutcenter kommer til at bestå af skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitationen og traumemodtagelse, og det får en heliport på taget. Der bliver en udvidelse af operationsafdelingen, en ny intensivafdeling, faciliteter til dagkirurgien, en større udvidelse til billeddiagnostik (røntgen og klinisk fysiologi) samt nye sengeafsnit med enestuer, der har eget bad og toilet.

Dertil kommer en ny hovedindgang med reception i en foyer. Der bygges også et auditorium til 200 personer samt butik og café til de mange patienter og besøgende.

Konkurrenceforløbet
I december 2011 blev seks konsortier udvalgt, som fik lov til at byde på den store opgave at være totalrådgiver for byggeriet af et fuldt
udbygget akutcenter.

I maj 2012 udpegede Regionsrådet så to konsortier ud af de seks teams, som skulle gå videre i anden runde og kæmpe om at projektere det Ny Akutcenter i Viborg. Det blev et valg mellem de følgende to konsortier

•  C.F. Møller, KPF Arkitekter, ALECTIA og Viborg Ingeniørerne og
•  Sweco, AART, Midtconsult og WSP UK Limited.

Disse to vinderforslag blev valgt efter en vurdering af blandt andet hospitalsfunktioner, fysiske rammer, arkitektur og økonomi. De to projekter har desuden deltaget i en forhandlingsrunde hen over sommeren 2012.

På baggrund af en helhedsvurdering af tilbuddene vurderede en enig bedømmelseskomité, at SWECO-konsortiet burde vælges som totalrådgiver til udarbejdelse af akutcentret, idet dette konsortium har afleveret det tilbud, der bedst muligt opfylder underkriterierne og dermed tildelingskriteriet - det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

De øvrige fire prækvalificerede konsortier blev ledet af:

• Cowi A/S, Aarhus
• Friis & Moltke, Aalborg
• KHR Arkitekter A/S, København
• Konsortiet HEALTHBY

Læs mere om byggeriet og se fotos på Region Midtjyllands hjemmeside

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling