Akademisk Arkitektforening

RØDOVRE SYD
Tegnestuen LiWplanning skal tegne det nye Rødovre Syd


Rødovre Kommune har offentliggjort resultatet af den idékonkurrence, der skulle give bud på nye udviklingsmuligheder for den sydlige del af kommunen. Vinderen af konkurrencen er LiWplanning, der med sit forslag har løst opgaven ved at tilføre Rødovre nye, grønne byrum og bedre sammenhæng i området. Forslaget udmærker sig blandt de mange indsendte ved at hæve blikket, zoome ud og indskrive opgaven i større kontekst.

”Vi tager nu det første skridt til at nytænke forstaden. Vi har bl.a. nogle udfordringer med de store veje, som skærer byen igennem, så vi vil gerne skabe en bedre sammenhæng i byen. Vinderforslaget er en spændende helhedsplan, der kan danne grundlag for, at området bliver udviklet i netop den retning”, siger Rødovres borgmester Erik Nielsen (A), der har været formand for dommerkomitéen.

Vinderforslag vender vrangen ud
Det har været vigtigt for os, at skabe et realistisk forslag med fokus på dem, som bor der. Samtidigt har det været væsentligt at skabe et sammenhængende flow med udvekslingssteder, passager og nye rumligheder, hvor det er muligt at betragte eksisterende byggeri på en ny og overraskende måde. Hvor vrangen vendes ud på det eksisterende og det der før var bagsider nu er forsider,” siger landskabsarkitekt MAA Lisbeth Westergaard, LiWplanning.
 
Fakta om konkurrencen
Rødovre Kommune udskrev i 2010 en offentlig idékonkurrence om Rødovre Syd, nærmere betegnet den del, der omfatter en del af Milestedet samt området omkring Rødovre Station. Baggrunden for konkurrencen var et ønske om at få belyst mulighederne for en ny helhedsplanlægning af dette område.

Med ca. 36.000 indbyggere og et areal på 12 km² kan Rødovre Kommune med rette betegnes som ét samlet bysamfund. Et bysamfund der nyder godt af at befinde sig tæt på storbyen København, men et bysamfund der alligevel fungerer som én sammenhængende kommune med et eget rigt indre liv, der kan give den nærhed i hverdagen.

Rødovre Kommune vil revitalisere byen ved også at fokusere på de bløde værdier i byomdannelsen. Kommunen skal være et godt sted at bo og arbejde med grønne byrum og mødesteder, samt pæne og velfungerende gaderum. Smukke omgivelser medvirker til positive oplevelser i hverdagen, ligesom de medvirker til at styrke den lokale identitet.

Området omkring Rødovre Station skal omdannes med en mere intensiv udnyttelse efter retningslinjerne omkring fortætning i Fingerplan 2007. Da Rødovre Station er en knudepunktsstation, kan der planlægges for regionale funktioner som kultur, uddannelse, store kontorvirksomheder og boliger. Det er vigtigt at sikre en alsidig blanding af funktioner, ny arkitektur og nye sammenhænge i området.

Konkurrenceområdet står over for en række udfordringer og muligheder i tiden fremover. Der er flere nye byggemuligheder i området. I boligområdet Milestedet skal to højhuse nedrives, hvorefter der åbnes mulighed for ny bebyggelse.

Arkitektforeningen er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.


Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning


Kommentarer