Akademisk Arkitektforening

Søndermarken - VejleVinderen af Fremtidens Forstad i Vejle er fundet 

TRANSFORM i samarbejde med SLA, Grontmij og Social Action har vundet arkitektkonkurrencen om Søndermarken - Fremtidens Forstad. Et enigt dommerpanel udtaler, at vinderne på overraskende vis har præsenteret nogle visionære bud på en nytænkende og bæredygtig udvikling af Søndermarken. 

"Det er altid spændende at se, hvad fremmende øjne og professionelle folk kan skabe af nye udviklingsmuligheder i et område som Søndermarken, som jo er en fuldt udbygget forstad. Arkitekterne har udnyttet de eksisterende muligheder og skabt nye sammenhænge og helt anderledes byrum med Almindinger og Striben på Grønlandsvej. De er også kommet med nogle gode ideer til udbygningen af Løget Center, som jo trænger til et løft. Erhvervsområdet viser sig også at have fine muligheder for at kunne rumme virksonheder. Ideerne er realiserbare, og mange af dem ser endda ud til at kunne rumme flere virksomheder", udtaler Borgmester Arne Sigtenbjerggaard. Læs mere i pressemeddelelsen. 

De to teams, som deltog i anden fase af konkurrencen om udvikling af Søndermarken, var: 

COBE i samarbejde med Kragh & Berglund, Esbensen Rådgivende Ingeniører Sloth Møller, konsulent Hans Kristensen og ICP.

TRANSFORM i samarbejde med SLA, Grontmij og Social Action.
  
Fakta omkonkurrencen
Konkurrencen for ”Søndermarken – Visioner for Fremtidens Forstad” blev skudt i gang i januar 2012. Formålet var at få en visionsplan og udviklingsstrategi for Søndermarken. Der var særligt fokus på de arkitektoniske visioner for bebyggelsen og byrummene, naturområderne som magneter for oplevelser, en mangfoldig og levende forstad med udvikling af kultur og erhverv og endelig en ny udformning af Grønlandsvej.

I alt var fem teams prækvalificeret i konkurrencen:

• Transform; SLA; Grontmij; Social Action

• Julien De Smedt Architects; Francois Leclercq Architecte Urbaniste; KLAR; Kuben Management; ARUP; Jens Kvorning

• COBE; Kragh & Berglund Landskabsarkitekter; Esbensen Rådgivende Ingeniører; Sloth Møller; ICP; Hans Kristensen

• Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur; grassat+MIST; aart architects; Midtconsult

• Rambøll Danmark; RAVNARKITEKTUR; 2+1 Idébureau; POLYFORM arkitekter

Alle fem forslag vil kunne ses på en stor udstilling på Løget Center.

Fremtidens forstad
Arkitektkonkurrencen er én af i alt seks konkurrencer i Realdanias initiativ ’Fremtidens Forstæder’. Initiativet skal skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling i forstæderne i Danmark. 
 
Læs mere om Realdanias initiativ 'Fremtidens Forstæder' og se de to kandidaters konkurrenceforslag på www.forstaden.dk.

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.


Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin, Arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.