Akademisk Arkitektforening

Solnedgangspladsen i Gammel SkagenKristine Jensens Tegnestue vinder konkurrence om en ny solnedgangsplads i Gl. Skagen. 

Den populære turistattraktion Solnedgangspladsen i Gl. Skagen skal i de kommende år undergå en landskabelig bearbejdning. Området, som i dag består af en parkeringsplads, en iskiosk og nogle borde og bænke, skal have et løft. Frederikshavn Kommune inviterede derfor i efteråret 2015 tre teams til at komme med et bud på en ny plads. 

Konkurrencen er afgjort, og det blev det aarhusianske arkitektfirma Kristine Jensens Tegnestue, der løb med sejren. Forslaget består af består af en stor solskive og en række nye klitter og er udarbejdet i samarbejde med billedhugger Ingvar Cronhammer og lysdesigner Bjarne Frost Design Office  
Solskive og klitter i landskabeligt samspil
Solskiven, som får en diameter på over 20 meter, skal være selvbærende, hvilket betyder, at den skal armeres og have en tykkelse på cirka én meter­. Skivens hældning skal dog tage hensyn til strandprofilets skiften mere end de astronomiske forhold. Med bølgepåvirkning og den kraftige vind skal det overvejes, om skiven skal forankres, da den el­lers let vil ende i havet, som man ser med andre store betonkonstruktioner langs kysten.  

Klitterne kræver stor faglig indsigt at få etableret, og det bliver afgørende for, om projektet lykkes. Specielt omkring bænke og cykelstativer, som vil få en hård skæbne, hvis sandet flytter sig. Den domineren­de vind fra syd-sydvest står lige ind på kysten og bliver en stor udfordring både for klitterne og solskiven. 

Forslaget er udvalgt, fordi det enkelt og overbevisende skaber en attraktion, der ikke prøver at henlede op­mærksomheden på sig selv, men som understreger de oplevelser, som forventningerne til stedet har skabt. Solnedgangspladsens åbenhed er blevet dramatiseret – nu gælder det om at finde balancen og iscenesætte virkemidlerne efter forholdene.

Konkurrenceområdet er på ca 3.300 m2 og den økonomiskr ramme for projektet er på 6,4 mio. kr. ekskl. moms. 

Projektet hører under Realdanias kampagne Stedet Tæller, fordi det viser, hvordan man med simple greb kan sikre en stærk formidling af Skagens kystmiljø.

Læs mere i dommerbetænkningen 

Disse deltog også 

  • SLA i samarbejde med Hauschildt Marine, Tegnestuen LBB3, ingeniørkonsulent Søren Jepsen og natur­vejleder Villy K. Hansen
  • Snøhetta, Oslo

Forslaget skal nu videreberbejdes, blandt andet skal der arbejdes med klithøjder og størrelser og regu­lering af mulighederne for færdsel, således at alle bru­gergrupper på pladsen opnår et tilfredsstillende resul­tat – et sted hvor havet og udsigten trods alt er det primære for alle.

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Akademisk Arkitektforening