Akademisk Arkitektforening

SommerhusbebyggelserÅben idekonkurrence gav tiltrængt saltvandsindsprøjtning til sommerhusbebyggelser i de kystnære områder

Der findes ca. 200.000 sommerhuse i Danmark, hvoraf langt størstedelen er opført fra 1960 og frem. Mange af de områder, der er udstykket siden 1960’erne minder i alt for høj grad om parcelhuskvarterer med små grunde og hække omkring det enkelte hus. Alt for ofte synes de kvaliteter, der ligger i at bo tæt ved naturen og havet slet ikke at være blevet udnyttet i udstykningerne.

Akademisk Arkitektforening og Fonden Realdania gik derfor i efteråret 2005 sammen om at udskrive en åben idékonkurrence om nye sommerhusbebyggelser. Formålet med konkurrencen var at give en række bud på, hvordan sommerhusbebyggelserne bedre kunne implementeres i den omkringliggende natur. 

5000 nye sommerhusgrunde banede vejen for idékonkurrence
Idéen til konkurrencen opstod efter Folketingets vedtagelse af et nyt landsplandirektiv, der åbnede op for udstykning af godt og vel 5000 nye sommerhuse i kystnære områder. De områder, der kom i spil ligger alle i tilknytning til eksisterende sommerhusbebyggelser og i områder af landet, der havde behov for en udviklingsmæssig saltvandsindsprøjtning. 

Der indkom i alt 139 forslag med en spændvidde, som vidnede om et stort engagement blandt de deltagende arkitekter, som kom fra både ind- og udland. 

To projekter delte førstepladsen 
Dommerkomiteen udpegede to vindere i konkurrencen: Kuben, Aalborg i samarbejde med Arkitema, Aarhus med forslaget Bønnerup Strand, Skibsbyggervej, Nørre Djurs Kommune og Kragh & Berglund landskabsarkitekter med forslaget Marielyst 1, Sydfalster kommune.

Dommerkomitéen har ikke vægtet det ene forslag frem for det andet, men alene set om forslaget viste kvalificerede løsninger med relevans for opgaven. Den ene 1. præmie gives således til et forslag, der er udviklet i en meget tæt og indlevet dialog med sit sted, medens den anden 1. præmie anviser et katalog af bebyggelsesformer og -mønstre, alle tænkt i en specifik sammenhæng, men samtidigt med anvendelsesmuligheder på andre grunde.
 
Konkurrencen blev tilrettelagt og gennemført af Arkitektforeningens konkurrenceafdeling

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningen