Akademisk Arkitektforening

STATIONSOMRÅDET I CARLSBERG BYENVinderen af Carlsberg Ejendommes konkurrence om Stationsområdet er fundet

Det blev Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, COBE, EFFEKT og Nord Architects ApS der løb med førstepræmien i konkurrencen om det nye stationsområde i Carlsberg Byen.
 
Fire udvalgte arkitektteams, hver bestående af fem arkitektvirksomheder, har igennem et særdeles intenst forløb vist fagets evne til at forstå svært komplicerede fysiske, økonomiske og sociale programmer og omsætte disse til håndgribelige arkitektoniske og organisatoriske udsagn. Arbejdsglæden og produktionsevnen har været imponerende. Resultaterne ligeså!

I kraft af en stærk og visionær integrering af kantzonens store folkelige og livlige potentiale har vinderholdet vist, hvordan trykket arkitektonisk, organisatorisk og økonomisk kan lægges i øjenhøjde. Dette, skønner bedømmelsesudvalget, kan blive en præcedensskabende retning for den kommende Carlsbergudbygning. En retning, der er i overensstemmelse med den folkelighed, som Carlsbergbrandet er, og som Carlsberg By skal blive.

Holdet har helt konsekvent organiseret sig som en ”fællestegnestue”. Der er meget bevidst gjort en stor indsats for det ”fælles”, og under hele forløbet har de nærmest fremstået i en koordineret koreografi, under workshoppens gennemgange. Det fælles grundlag med en tydelig teamledelse har vist sin styrke.

I konkurrencen om Stationsområdet i Carlsberg Byen deltog yderligere teams:

Henning Larsen Architects A/S
Dorte Mandrup Arkitekter ApS
POLYFORM arkitekter ApS
SIGNAL Arkitekter ApS
Wohlert Arkitekter (som konsulent)

Rørbæk & Møller arkitekter ApS
James Carpenter Design Associates Inc.
Creo Arkitekter A/S
JDS Architects ApS
Virumgaard Arkitekter as
Anders Abraham

PLH Arkitekter A/S
CUBO arkitekter A/S
BBP Arkitekter A/S
DEVE
Holgaard Arkitekter

Vision for Carlsberg Byen
Carlsbergs vision for den nye bydel er at skabe en aktiv og varieret by i et naturligt samspil med den øvrige bebyggelse, hvor bydelens historie fastholdes, samtidig med at nye principper for livet i den moderne by indtænkes. Dette skal ske blandt andet ved en bevidst fortætning og en klar prioritering af de karakterfulde byrum og pladser for derigennem at videreudvikle den klassiske by i en levende og moderne nyfortolkning.

I forhold til udviklingen af Stationsområdet er det hensigten, at det vindende arkitektteam og den vindende landskabsarkitekt, gennem et indledende og opfølgende tæt samarbejde, opnår en sammenhæng i det arkitektonisk udtryk for bygning og byrumsflade - og dermed skaber den arkitektoniske helhed, der udtrykker visionen.

Det er af stor betydning, at facaderne i Carlsberg Byen nedbrydes i mindre enheder, der forholder sig til en velkendt klassisk byskala. Enhederne, kaldet byhuse, tegnes af forskellige arkitektrådgivere i teamet i et tværfagligt samarbejde. Derved sikres en arkitektonisk diversitet i facadeudtryk samtidig med, at en overordnet helhed og funktionssammenhæng kan forfølges. Udviklingen af de enkelte byhuse skal først og fremmest forholde sig til de tilstødende by- og gårdrum og dernæst til nabobygninger – såvel de eksisterende som dem, der er under projektering.

Området skal rumme byhuse af varierende størrelse, funktionsblanding og henvendelse til såvel indre som ydre byrumsforløb og bygningshøjder. Alle arkitektvirksomheder i teamet skal levere høj arkitektonisk kvalitet, så det endelige kompleks tydeligt fremstår som tegnet af forskellige arkitektvirksomheder.

Bygningskomplekset i Stationsområdet skal omfatte i alt minimum 80.000 m2 med bl.a. et 100 m højt tårnhus samt sammenbygning med den eksisterende fredede bygning ”De hængende haver” på 7.500 m2.

YDERLIGERE INFOMATION
På Carlsberg Byens hjemmeside www.carlsbergbyen.dk kan der hentes mere information om baggrunden, planer og strategierne samt en række fotos og beskrivelser af de eksisterende bygninger på området.