Akademisk Arkitektforening

Svanemøllens Kaserne

PRIMUS arkitekter og STED by- og landskab vinder konkurrence om helhedsplan for Svanemøllens Kaserne

Forsvarets Ejendomsstyrelse udskrev i sommeren 2016 en åben arkitektkonkurrence om en ny helhedsplan for Svanemøllens Kaserne. PRIMUS arkitekter og STED by- og landskab løb med førstepræmien med en helhedsplan, der både lukker sig om sig selv og åbner sig mod den omkringliggende by.

I dommerbetænkningen står der blandt andet, at vinderforslaget leverer en stærk helhedsplan for en robust udvikling af kasernen over tid. Forslagets landskab har en klar grøn identitet, der både kan håndtere regnvand, øget bynatur og en styrket biodiversitet. 

Kasernearealet er et af de få tilbageværende militæranlæg i Københavnsområdet, som fortsat skal bruges udelukkende til militære formål. På sigt planlægges efter, at der på arealet kan opføres op til 120.000 etagemeter. 

 
Nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste er første skridt
Det første, der sandsynligvis vil blive bygget, er et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste. I øjeblikket udgør den eksisterende bygningsmassen ca. 25.000 m2; heraf mange bevaringsværdige bygninger. Opgaven for de konkurrerende har været at tage hensyn til disse byggerier, som fortsat skal bruges. 

Ifølge vinderforslaget skal kasernen være byens nye grønne ø, der skal rumme historien, nutiden og fremtiden. Området får et frodigt indre rum og en ny mur, som skal omkranse kaserneanlæggets kanter for at sikre størst muligt friareal i områdets midte. En offentlig cykel- og gangsti skal løbe tværs gennem den centrale del af det indre, grønne rum og forbinde området med de omkringliggende nabokvarterer. 

Et stort, grønt loop bliver kasernes nye løbe- og forhindringsbane. Der foreslås anlagt et skovbælte, Perimeterskoven, som skal omkranse hele kaserneområdet som en perimetersikring af hele området og rummer områdets infrastruktur i form af veje og p-pladser. Læs mere i dommerbetænkningen

Disse blev også præmieret
Tegnestuen ADEPT modtog en 2. præmie. En 3. præmie blev tildelt Inge Fredslund, arkitekt MAA og Søren Hell Hansen, arkitekt MAA. Yderligere tre forslagsstillere modtog et indkøb: Dissing+Weitling architecure / SPOL Arkitekter (No) / Tredje Natur + JAJA architects.  
 
Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet

Konkurrencencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA