Akademisk Arkitektforening

Udbygning af DTUCowi med Rørbæk og Møller Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter og Wessbergløber løb med sejren i DTU’s projektkonkurrence om det bedste forslag til nyt byggeri på ca.
40.000 m2 på DTU Lyngby Campus.

Projektkonkurrencen for det nye institutbyggeri til Life Science & Bioengineering i bygning 201-205 på DTU Lyngby Campus er afgjort. Det mest visionære og attraktive bud på fremtidens institutbyggeri på DTU blev leveret af Cowi med underrådgiverne Christensen & Co Arkitekter, Rørbæk og Møller Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter og Wessberg.

Vinderforslaget ses som et robust og generisk forslag, der skaber en overbevisende sammenhæng med de eksisterende bygninger på DTU Lyngby Campus. Forslagets styrke er desuden, at byggeriet rummer en mulighed for netværksdannelser, en fleksibilitet og en indre sammenhæng, der tilgodeser et universitet i konstant forandring og udvikling. Læs mere i pressemeddelelsen i menuen til højre.

Fakta om konkurrencen
Konkurrencen om Nyt institutbyggeri til DTU omhandlede en tilbygning og en nybygning af det nuværende bygningsanlæg på Lyngby Campus. De nye bygninger skal indpasses i det eksisterende og udgøre en helhed sammen med dette, og eksisterende bygninger skal moderniseres.

Opgaven omfatter ca. 5.000 -10.000m² ombygning og 20.000 – 30.000m² nybygning. Heraf skal ca. halvdelen indrettes til DTU Aqua og DTU Fødevare-instituttet og halvdelen til DTU Veterinærinstituttet. Funktionsmæssigt skal byggeriet indeholde en kompleks kombination af laboratorier, dyrestalde, arealer for kontorarbejde og mødeaktivitet samt tilhørende supportfunktioner.

Byggeriet har som hovedmål at være en netværksfremmende og fleksibel ramme for flere typer af DTU-institutter. De første brugere forventes at blive DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet. Derudover skulle der udarbejdes et visionært koncept for at sænke energiforbruget på processer. Forventet ibrugtagning: december 2015.

Samtlige deltagere i projektkonkurrencen 
-  Arkitektfirmaet C.F. Møller
-  Arkitema
-  Cowi
-  Erik Møller Arkitekter
-  Henning Larsen Architects
-  BIG-Bjarke Ingels Group

Arkitektforeningen var konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling