Akademisk Arkitektforening

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, AabenraaCOWI vinder konkurrence om udbygning til Aabenraa Akutsygehus. 

COWI (totalrådgiver) i samarbejde med Friis & Moltke, Ravn Arkitektur og Møller & Grønborg har vundet konkurrencen om udbygningen til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Akutsygehus.

Sygehus Sønderjylland får helt ny identitet 
Ifølge dommerkomiteen har vinderforslaget en befriende pragmatisk tilgang til ombygningerne, og forslaget demonstrerer ikke bare en ny udbygning men en hel ny identitet til sygehuset. 

Der er udvist et stort overblik i disponeringen af rumligheden og patienttorv, sengeafsnit, opholdsbalkoner og adgangen til den eksisterende hovedindgang er blevet omsat til arkitektur med stor kunstnerisk kraft.

Samme overblik ses i disponeringen af landskabet, som ikke bare er praktiske overflader men skaber identitet og orientering ud over, hvad man normalt vil opleve ved et sygehus. Læs mere i dommerbetænkningen

I alt er Fase 2 på 33.000 kvadratmeter, som skal indeholde 122 nye senge i enestuer, 42 standard ambulatorier, 24 specielt tilpassede ambulatorier, en ny intensivafdeling med 13 senge og helikopterlandingsplads. Første spadestik tages i 2017 og byggeriet ventes færdigt i 2020.

Tre teams var med i opløbet
Konkurrencen blev udskrevet den 31. januar 2013 blandt fem prækvalificerede teams, og ved afleveringsfristens udløb den 5. august 2013 indsendte tre teams forslag til udbygningen med tilhørende honorartilbud. De to øvrige teams var:

o Aarhus Arkitekterne a/s og Creo
o Arkitema K/S

Sygehus Sønderjylland i rivende udvikling
Sygehuset i Aabenraa er en del af Sygehus Sønderjylland og skal fremover varetage akutfunktionen for det samlede sygehus som ét af fire akuthospitaler i regionen. For at få belyst mulighederne for en optimal om- og udbygning har Region Syddanmark besluttet at udskrive en projektkonkurrence for 2. fase af sygehusbyggeriet. Den første fase er iværksat og vil stå færdig i 2014.

Status som fremtidens sygehus
Det udbyggede akutsygehus i Aabenraa skal dække et optageområde med 230.000 indbyggere og skal være fremtidens sygehus, der understøtter moderne patienthensyn. Fremtidens sygehus fokuserer på mere skånsomme behandlingsmetoder, færre indlæggelser og mere ambulant- og dagbehandling.

Patienten er æresgæst
Visionen for de fysiske rammer på SHS Aabenraa er et hus, hvor patienten er æresgæst. Ankomsten er forberedt, opholdet foregår i rammer, der indgyder ro og tryghed. Der bliver sørget for en god helhedsoplevelse. Et sygehus der inddrager den helbredende arkitektur og signalerer ”hjem” frem for ”institution”.

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling 

Kommentarer