Akademisk Arkitektforening

Udvidelse af Lyngby-Taarbæk RådhusKonkurrencen om udvidelsen af Lyngby-Taarbæk rådhus er afsluttet og det blev KHR Arkitekter i samarbejde med Opland Landskabsarkitekter, Oluf Jørgensen og Via Trafik som vandt konkurrencen om en forundersøgelse af konsekvenserne ved en udvidelse af Lyngby Rådhus.


Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at samle deres rådhusfunktioner, som i dag er spredt over flere adresser i Lyngby. Fordelen ved et samlet rådhus er først og fremmest en betydelig besparelse på kommunens driftsomkostninger. Kommunen får herudover også mulighed for at opbygge tidssvarende, velindrettede og imødekommende faciliteter til betjening af kommunens borgere.

Kommunen udskrev derfor i 2012 en workshopkonkurrence baseret på en dialog mellem kommunen og de deltagende teams. Formålet med workshopkonkurrencen var at få en arkitektonisk analyse af udfordringer og muligheder i forhold til udvidelsen af det eksisterende Lyngby-Taarbæk Rådhus. Dele af konkurrencens resultat skal indarbejdes i en kommende OPP-proces, som skal danne baggrund for et endeligt forslag til en udvidelse af rådhuset.   

Opgavebeskrivelsen har været så åben som mulig over for workshopprocessen, da det er af største betydning i denne fase at få klarhed over eksisterende kvaliteter og muligheder for omdannelse i det eksisterende rådhus, det overordnede bymæssige greb, volumenstudier (hvor højt, hvor stort), primære adgangsveje, trafik og parkering, flow diagrammer etc. Samtidig skal byggeriet være inviterende og robust over for en etape 2, Vidensby 2020-visionen og andre kommende tiltag såsom letbanen.

Alle tre teams har bidraget med et stort engagement og med en konstruktiv og udfordrende tilgang til opgaven. Det kom der tre meget forskellige forslag ud af som alle bære på vigtige pointer, ideer og tanker som skal bidrag til at kvalificere Lyngby-Taarbæk kommunens ønsker til en udvidelse af rådhuset.

De tre deltagende teams var KHR Arkitekter i samarbejde med Opland Landskabsarkitekter, Oluf Jørgensen og Via Trafik. Fog & Følner Arkitektfirma i samarbejde med Niras samt Hasløv og Kjærsgaard samt et hold bestående af Vilhelm Lauritzen og COBE i samarbejde med ALECTIA.


Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Bettina Mylin, Arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.