Akademisk Arkitektforening

Udviklingsplan for Helsinge Nord

Tegnestuen EFFEKT har vundet konkurrencen om en udviklingsplan for Helsinge Nord 

Tegnestuen EFFEKT løb med førstepræmien i konkurrencen om en udviklingsplan for Helsinge Nord i Gribskov Kommune med forslaget Fremtidens Landsby. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med underrådgiverne Karres en Brands landschaparchitecten, Atkins Danmark, CFBO og Trafikplan. 

Den smukke placering i det nordsjællandske landskab er grundlaget for vinderholdets udviklingsplan, hvor kommende beboere skal have en fornemmelse af at bo i tæt kontakt med naturen.

Landskabet skal definere boligerne
Frem for en klassisk udvikling med ens parceller skal boligerne i Fremtidens Landsby placeres i 25 klynger, der hver har sin egen identitet og fællesskab. 

De varierede karakterer giver en stor fleksibilitet i både arkitektur, boformer og ejerskabsformer. De enkelte klynger udformes, så de tager udgangspunkt i det lokale landskab – en bakketop, en lund, et vandhul. 

Ifølge dommerkomiteen er vinderforlaget et ekstremt ambitiøst projekt, der på en nuanceret og visionær måde formår at komme omkring konkurrenceprogrammets tre temaer bo, bro og bæredygtighed. 

Byudvikling på bar mark
Helsinge Nord er byudvikling på bar mark - med et stort potentiale. 65 hektar jord, plads til 700 boliger, fremtidigt lokalt trinbræt på Gribskovbanen og en attraktiv beliggenhed til Helsinge og alligevel midt i det smukke nordsjællandske bakkelandskab. 

Gribskov Kommunes vision for området er at skabe en bydel, hvor fællesskab, trygge rammer, det sunde liv, direkte kontakt til naturen og ikke mindst selvforsyning er primære parametre. Kommune udskrev derfor i efteråret 2016 en indbudt projektkonkurrence med fire deltagere. Udviklingen af området forventes at tage mellem 10-20 år.

Om konkurrencen 
Opgaven lød på at komme med forslag til spændende og varierende boliger, der kan kædes sammen med resten af byen og de naturskønne områder nord for Helsinge. Der skulle både tænkes i kreative mødesteder, moderne regnvandshåndtering, infrastruktur, og gode forbindelser til det nye trinbræt og til Helsinge.

Konkurrencen blev udskrevet som en indbudt projektkonkurrence med fire teams. Foruden vinderholdet deltog også:

  • Vandkunsten i samarbejde med STED by og landskab, Dansk Energimanagement & Esbensen og Norconsult
  • SLA i samarbejde med Lendager Arkitekter, Orbicon og VIA Trafik
  • Arkitema Architects i samarbejde med MOE
     

Læs mere i dommerbetænkningen

Arkitekforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA