Akademisk Arkitektforening

Udviklingsplan for Måløv bymidteTredje Natur og JaJa Architects vinder konkurrence om udviklingsplan for Måløv bymidte

Konkurrencen om en udviklingsplan for Måløv bymidte er afgjort. Vinderen blev et team bestående af Tredje Natur med JaJa Architects som underrådgivere med deres forslag Måløvringen. Med på holdet var konsulenterne WSP Sverige, Platant, Sadolin og Albæk samt HOE365. 

Måløvringen tager afsæt i den historiske forståelse af landsbyen, hvor de enkelte gårde lå omkring et fælles areal. Gadekæret, hvor fællesskabet havde sit afsæt, lå centralt i landsbyen, og på ydersiden lå de åbne marker med kontakt til de grønne områder. Dette gav landsbyen en stærk selvforståelse og sammenhængskraft.

Nyt bymæssigt kredsløb Måløv
Måløvringen slår helt konkret en ring omkring Måløv bymidte på tværs af vej og bane. Der dannes dermed nye forbindelser med nye aktiviteter, der styrker fællesskabet, og Måløv genopfinder sig selv med allerede indlejrede værdier. Ringen skaber et nyt bymæssigt kredsløb, og konkret udgør den en overskuelig gåtur rundt i byen.  Dommerkomiteen var især begejstret for vinderholdets forståelse for Måløv som et oprindeligt landsbysamfund med nærhed til helt særlig natur. Hovedgrebet i forslaget er samtidigt robust nok til, at der i fremtiden skubbes til det og foretages ændringer, uden at det gøres utydeligt eller viskes ud. 

Om konkurrencen
Konkurrencen blev udskrevet af Ballerup Kommune som en indbudt projektkonkurrence for tre teams. Udover vinderholdet deltog også Henning Larsen Architects med Bascon som underrådgiver samt et hold bestående af Werk i samarbejde med 2+1 Urban Creators og Oluf Jørgensen. 

I konkurrencen skulle hvert af de tre teams levere et forslag til en helhedsorienteret, realiserbar og robust udviklingsplan for Måløv bymidte. De skulle desuden levere et realiserbart åbningstræk, der konkret beskriver, hvordan startskuddet for udviklingsplanen realiseres.

Læs mere i dommerbetænkningen 

Dommerkomiteens sekretær  
Dorte Sibast, arkitekt MAA
Arkitektforeningens konkurrencerådgivning