Akademisk Arkitektforening

CVU ØresundVinderprojektet i CVU Øresunds totalentreprise-konkurrence er kåret


Totalentreprisekonkurrencen om det ny CVU Øresund blev vundet af Hoffmann i samarbejde med KHR AS arkitekter og NIRAS

Det er dommerkomiteens overbevisning, at man med vinderprojektet får et nyt CVU Øresund, som på en overbevisende og værdig måde integrerer den store institution i den særlige bymæssige sammenhæng. Samtidig vil der kunne skabes en campus med en klar og tydelig identitet og et byggeri, der klart udtrykker CVU Øresunds værdigrundlag.

Følgende fem konkurrencehold blev inviteret til at deltage efter en prækvalikationsrunde iht. EU's udbudsdirektiv:

• NCC Construction i samarbejde med 3 x Nielsen og COWI.
• Einar Kornerup i samarbejde med Friis & Moltke og Birch & Krogboe.
• Hoffmann i samarbejde med KHR AS arkitekter og NIRAS.
• MT Højgaard i samarbejde med Vilhelm Lauritzen og Hansen, Carlsen & Frølund
• Per Aarsleff i konsortium med B. Nygaard Sørensen og Wicotec A/S og i samarbejde med Cubo arkitekter og Lemming & Eriksson.

Ud over tilbudsgivning har konkurrenceopgaven bestået i at udarbejde forslag til disponering og udformning af de fremtidige rammer for CVU Øresund inden for det trekantede konkurrenceområde, der afgrænses af Titangade, Rådmandsgade og Sigurdsgade (Titangadekarreen).

Konkurrencens hovedformål har været at realisere visionen for fremtidens CVU Øresund i et nybyggeri, der indgår i et udtryksmæssigt samspil med Titangrundens eksisterende bygninger og omgivelser. Det har således været opgaven for de konkurrerende at udforme et forslag, der bedst muligt udtrykker CVU Øresunds nye identitet, samtidig med at nybyggeriet medvirker til et karakterløft for det omgivende bykvarter.

Helhedsplan for CVU Øresunds nye 'campus' omkring Titangade vest for Universitetsparken mellem Jagtvej og Lersø Park Allé. I konkurrencen indgår også udformning af byggeriet der både omfatter ombygning og nyindretning (14.200 m²) og nybyggeri (13.800 m²), dvs. helhedsplanen omfatter i alt 28.000 m².

CVU er en forkortelse for Center for Videregående Uddannelse. CVU Øresund uddanner bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, laboranter, procesteknologer og sygeplejersker og er som landets største sundheds-CVU en væsentlig aktør i at uddanne fremtidens sundhedspersonale.

Konkurrencen blev afholdt i samarbejde med Arkitektforeningens konkurrencesekretariat.

Læs dommerkomitéens betænkning HER (LINK)

For yderligere information
CVU Øresund, direktør Inge Prip. Tlf. 35 24 53 38 / 20 41 88 21
CVU Øresund, projektleder. Tlf. 35 20 15 75
CVU Øresund, kommunikationsmedarbejder René Andersen. Tlf. 35 24 53 42
Konkurrencens sekretær: Arkitekt MAA Jesper Kock, AA's konkurrencesekretariatet. Tlf. 30 85 90 14