Akademisk Arkitektforening

Kongens Have i OdenseVinderen af den indbudte projektkonkurrence, Kongens Have i Odense er kåret


Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen vandt den indbudte projektkonkurrence om omdannelsen af Kongens Have i Odense

Odense Kommune udskrev i efteråret i 2005 en arkitektkonkurrence for Kongens Have, som er en af af Odense bymidtes fornemmeste parker - et historisk haveanlæg. Haven udgør sammen med Odense Slot en national kulturskat. Vinderen er nu fundet og projektet blev offentliggjort tirsdag den 4. april i "Henning Larsens Hus"i Odense.

Kongens have bærer præg af nedslidning fra mange forskellige funktioner gennem årene. Desuden har elmesyge og orkanen i 1999 også sat sit præg på den gamle have. En renovering af Kongens Have er yderligere aktuel dels pga. den nylige fredning af parken, dels pga. Fyens Stiftstidende nyopførte mediehus på et tilgrænsende areal. Foran mediehuset ses byens nye banegårdsplads med Bjørn Nørgaards HCA skulptur, der skuer imod Kongens Have. Den nye banegårdsplads udgør sammen med Kongens Have en central, repræsentativ rolle ved ankomsten til byen fra Odense Banegårds Center.

Vinderprojektet skal derfor være med til at skabe en have, som spiller sammen med ændringerne omkring den og samtidig rette op på havens nedslidning. Udgangspunktet er, at fremtidens Kongens Have fortsat skal opfordre til ophold og aktiviteter. Samtidig skal gennemgangen til og fra bymidten via haven være dynamisk og oplevelsesrig. Ændringerne skal også tage hensyn til havens sårbarhed.

"Vi har fået nogle utrolig spændende og meget forskellige bud på havens omlægning," fortæller Helle Baker, arkitekt fra Odense Kommunes Park og Vejafdeling.

Der regnes med en økonomisk anlægsramme på 12-15 mio. kr. Igangsætningen af projektet forventes at ske i etaper, idet realiseringen ses i forhold til de økonomiske muligheder.

I konkurrencen deltog 8 teams, der alle var udvalgt på baggrund af prækvalifikation:

• Land+ ApS / Slot Møller, rådgivende ingeniører A/S / Lone Høyer Hansen, professor, billedhugger

• Schønherr Landskab / Rambøll A/S, rådgivende ingeniører / Carsten Juul Christiansen, arkitekt, professor / Eva Koch, billedkunstner

• Birgitte Fink Landskabsarkitekt / Bodil Manz, kunstner / Stig Løcke, arkitekt / Jacob Manz, designer

• Preben Skaarup Landskabsarkitekt / Transform Arkitekter, arkitektur + urbanisme / Katrine Malinovsky & Randi Jørgensen, kunstnere / Hundsbæk og Henriksen A/S, rådgivende ingeniører / Jonna Majgaard Krarup, landskabsarkitekt

• Erik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen / Hotel Proforma / Jesper Kongshau, lysdesigner / Carl Bro, rådgivende ingeniører

• Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue ApS + Moe og Brødsgaard A/S, rådgivende ingeniører / Malene Hauxner, landskabsarkitekt, professor / Sophia Kalkau, billedhugger/ Bjarne Frost, arkitekt

• Birk Nielsens Tegnestue / Peter Brandes, kunstner/ Oluf Jørgensen A/S, rådgivende ingeniører / Lightmakers

• Schul & Co, landskabsarkitekter og DOMINIA A/S, rådgivende ingeniørfirma / Sanne Kofoed, kunsthistoriker og rektor for det fynske kunstakademi / Åsa Franckenberg, belysningskonsulent


Læs dommerkomitéens betænkning HER

Kontaktperson Arkitekt Helle Baker, Odense Kommune, Park- og Vejafdelingen, Nørregade 36-38, DK - 5100 Odense C. Tlf: 65 51 27 49 / 24 46 61 64. hbak@odense.dk