Akademisk Arkitektforening

Kulturværftet, HelsingørInternational arkitektkonkurrence i Helsingør afgjort


Helsingør valgte ungt arkitektfirma fra Århus til at realisere det store Kulturværftsprojekt på værftsområdet overfor Kronborg.

Et skibsværft bliver til kulturområde. Moderne arkitektur skal spille sammen med historiske bygninger. Og naboen hedder Kronborg. Det var nogle af udfordringerne for arkitekterne i en åben arkitektkonkurrence om Kulturværftet i Helsingør, som Helsingør Kommune i december 2005 udskrev i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Nu er konkurrencen slut, dommerkomiteen har voteret, og vinderprojektet er fundet. Vinderfirmaet blev kåret tirsdag 23. maj, og førstepræmien overrakt af kulturminister Brian Mikkelsen.

Det blev arkitektfirmaet AART. fra Århus der med 1. præmien på 300.000 kr. vandt konkurrencen om Kulturværftet i Helsingør foran 86 andre arkitektfirmaer fra ind- og udland.
AART er et arkitektfirma, der trods sin unge alder allerede har vundet præmier i en lang række danske og internationale arkitektkonkurrencer. Firmaet er kendt for en indlevende og visionær arkitektur med afsæt i den nordiske arkitekturtradition.

Udfordringen for arkitekterne var at forvandle de tidligere værftsbygninger i Helsingør til et nyt kulturcenter, Kulturværftet. Værftsbygningerne ligger mellem Kronborg og Helsingør by, på første parket ud mod Helsingør Havn, og Kulturværftet får dermed en af Danmarks mest attraktive beliggenheder.

Dommerkomiteen, med borgmester Per Tærsbøl i spidsen, samt havde blandt andet følgende motivering for valget af vinderprojektet:

"Forslaget markerer sig ved et smukt og gennemarbejdet hovedgreb, der binder de eksisterende bygninger sammen til det nye Kulturværft. I et poetisk, varieret arkitektonisk samspil mellem det nye og de eksisterende værftsbygninger udstråler forslaget sin egen identitet med maritime referencer. Forslaget løser programmets ønske om at fastholde den værftshistoriske ånd og samtidig skabe et nydefineret udtryk. Dommerkomiteen finder, at forslaget på bedste vis løser de stillede programkrav om samspil mellem historie og ny identitet og samspil med havnen, Kronborg og byen.

Det nye kulturværft vil fremtræde som et åbent, levende mødested. Den nye klimaskærm skaber en arkade, der funktionsmæssigt og logistisk sammenbinder de forskellige funktioner og giver plads til udstillinger. Arkaden bliver samtidig stedet, hvor mennesker mødes og indbyder til ophold. Arkaden opfylder på bedste vis programmets ønske om sammenhæng mellem ude og inde. Udsigten mod Kronborg og byen, der er vid og åben, kan nydes hele året, og forslaget viser intentioner om at åbne op på udvalgte steder, så aktiviteter kan rykke ud på værftspladsen. Dommerkomitéen ser det som et oplagt sted til mange aktiviteter. Der er et stort potentiale i en videre bearbejdning af dette rum til en "Kulturarkade". "

Dommerkomiteen lægger samtidig vægt på, at projektet i sit udtryk og sin materialitet skal hænge sammen med områdets identitet og historie. "Det er vigtigt, at det rå udtryk i værftsbygningerne ikke forsvinder i det nye byggeri, men træder frem med sin oprindelige ånd og tekstur", siger borgmester Per Tærsbøl.

Borgmesteren udtrykker samtidig sig glæde over, at så mange som 87 tegnestuer har taget udfordringen op - og at der er mange forslag fra udlandet. Ikke bare arkitekter fra lande tæt på som Sverige, Tyskland og Holland har deltaget. Der er også mange forslag fra Sydeuropa og Japan - og selv fra Australien og Ecuador. "Jeg vil gerne takke alle de deltagende arkitekter - for det store arbejde, de har lavet. Det glæder mig, at folk fra hele verden har været med til at belyse Helsingørs udvikling"," siger Borgmester Per Tærsbøl

Dommerkomiteen havde i alt 1,0 mill. kr til rådighed i samlet præmiesum. Ud over 1. præmien på 300.000 kr. blev præmierne fordelt som følger:

2. præmie på 200.000 kr til PLH Arkitekter A/S, København
3. præmie på 150.000 kr. til Olaf Gipser Architects, Amsterdam
3. præmie på 150.000 kr. til arkitekterne Anders Lendager, Mads Møller og Kaspar Larsen, tegnestuen MAPT, København

samt et indkøb på hver 50.000 kr. til henholdsvis
Arkitekt Jacek Rzyski, Warszawa
Arkitektfirmaet Fogh & Følner, Lyngby
Jun Aoki & Associates, Tokyo
Arkitekt Jonas Torsvall, Stockholm

Bindeled mellem byen, havnen og Kronborg
Kulturværftet skal ses i sammenhæng med den øvrige udvikling af Kronborgs nære omgivelser og de bynære havneområder på Helsingør Havn. Udviklingen af området vil ske gennem Projekt Kulturhavn Kronborg, der er et landskabsprojekt, som skal forny havneområdet, fremhæve Kronborgs enestående beliggenhed og skabe en levende forbindelse mellem byen, havnen og borgen. Samtidig er der planer om at etablere et nyt Handels- og Søfartsmuseum i en tidligere dok ved siden af Kulturværftet. De projekter skal sammen forvandle havnen og værftsarealet til et nyt kulturområde, hvor byens liv kan udfolde sig i inspirerende rammer - både inde og ude.

Om Konkurrencen
Konkurrencen blev udskrevet 9. december 2005 og sidste frist for at indsende projektforslag var 28. marts 2006, hvorefter en dommerkomité bestående af byrådsmedlemmer og eksterne fagdommere har bedømt de i alt 87 forslag, der kommet fra både Danmark og det meste af Europa. Præmiesummen er på 1,0 mio. kr., og der er 300.000 kr. til førstepræmien.

Kulturværftet opføres i to etaper, og arkitektkonkurrencen drejer sig primært om første etape, hvor der blandt andet skabes et moderne og tidssvarende hovedbibliotek, en stor teater- og koncertsal, udstillingsrum samt mødelokaler, værksteder, og café. På længere sigt er det visionen, at en hel bydel med et aktivt kultur- og vidensmiljø skal vokse frem på det tidligere værftsområde.

Læs dommerkomitéens betænkning HER

See the English edition of the Jury's report HERE

Få yderligere information
kontakt proceskoordinator for Kulturværftet Christian Pagh på tlf. 49 28 36 29 eller mobil 25 31 36 29 eller på e-mail cpa64@helsingor.dk.

www.kulturvaerftet.dk kan interesserede downloade pressebilleder fra området i høj opløsning i jpg-format.