Akademisk Arkitektforening

Kvarterpark i NV-kvarteretSLA A/S vandt konkurrencen om Kvarterpark NV


Torsdag den 16. november 2006 blev vinderen af projektkonkurrencen om Kvarter-park NV offentliggjort.

Vinderholdet bestod af SLA A/S v/ landskabsarkitekt Stig L. Andersson i samarbej-de med Lemming & Eriksson, 2+1 Idébureau og forfatter Jan Sonnergaard.

De øvrige fire indbudte deltagerhold var:

• Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL PLR
med Transform arkitektur + urbanisme, kommunikationsbureauet Kernel IBH, Explora A/S, billedkunstner Nis Rømer og Midtconsult

• JDS Architects v/ Julien De Smedt
med Moe & Brødsgaard, Carlberg & Christensen og Nikolaj Cederholm

• Schønherr Landskab
med Rambøll Nyvig og billedkunstner Eva Koch

• Birk Nielsen – Landskabsarkitekter og planlæggere
med COWI, belysningsrådgivere Hansen & Henneberg, procesrådgivere
Forstadskonsulenterne og kunstnergruppen Parfyme

Ved offentliggørelsen blev de fem forslag til den nye park vist frem. Der blev givet udtryk for den gode proces det har været med bedømmelse af konkurrenceforsla-gene, og at der bliver set frem til det videre samarbejde med vinderforslaget og teamet bag.

Parken er placeret på den tidligere HUR-grund, Hulgårds Plads og Frederikssund-vejens Skoles arealer bag ved skolen.

Nordvest-kvarteret bemærker sig ved at have en meget aktiv beboerskare, hvilket har en central rolle i projektet. Samarbejdet om kvarterparken er forankret i et part-nerskab mellem Kvarterløft Nord-Vest, Kay Wilhelmsen Gruppen og Københavns Kommune. Forud for projektkonkurrencen har der været en grundig borgerdialog, og denne proces skal fortsætte som en del af projektudviklingen efter konkurren-cen. Efter at dommerkomiteen nu har afgjort, hvilket forslag der skal arbejdes vide-re med, er planen at anlægsarbejdet kan begynde i slutningen af 2007.

Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Dommerbetænkningen kan læses HER.

Mere information
Projektleder Maria Miret i Vej & Park, Projektkontoret på telefon 33 66 35 11 eller e-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk