Akademisk Arkitektforening

Plejehjemmet RosenhavenPlejehjemmet Rosenhaven får ny arkitektur


Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S vandt den indbudte arkitektkonkurrence om forslag til en udbygning og ombygning af plejehjemmet Rosenhaven i Ballerup Kommune.

I konkurrence med arkitektfirmaerne Fogh & Følner, Hvidt & Mølgaard og Nielsen & Rubow var det en enig dommerkomité, der valgte forslaget fra Vilhelm Lauritzen i samarbejde med Schønherr Landskab som vinder af konkurrencen med bl.a. denne begrundelse:

"Som helhed findes forslaget enkelt og klart forståeligt. En forståelighed der hjælpes på vej af et smukt og klart illustreret projektmateriale. Haveanlægget er smukt bearbejdet med et hierarki af opholdsarealer, der skønnes at kunne være et overordentligt fint tilskud til beboernes og de ansattes daglige liv på plejehjemmet Rosenhaven."

Dommerkomiteen bestod af:
Borgmester Ove Dalsgaard, formand for dommerkomiteen
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ulrik Falk-Sørensen
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Jørn Larsen
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Doris Børger
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Birte Passer
Plejehjemsleder Gitte Jeppesen (fraværende på grund af sygdom)
Villy Kristensen, formand for Boligselskabet Baldersbo
Ove Munch, Ældrerådet
Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ejendomme, fagdommer, Ballerup Kommune
Arkitekt MAA Peter Thorsen, fagdommer udpeget af AA
Arkitekt MAA Jan Sander Fredriksen, fagdommer udpeget af AA
Arkitekt MAA Niels Fuglsang, fagdommer udpeget af AA

Rådgivere
Fra Baldersbo
Direktør Søren B. Christiansen, Boligselskabet Baldersbo
Byggestyrer for Baldersbo ingeniør Peter Poulsson

Fra Ballerup Kommune
Servicedirektør Ole Nielsen
Teknisk direktør K. O. Møgelvang
Byplanchef Lone Schock
Leder af Ejendomme Jørgen Bach
Leder af Rosenhaven Hanne Gøtterup-Tang
Plejehjemskonsulent Niels Andersen

Konkurrencens sekretær
Arkitekt Flemming Deichmann

Teglholmen - 2D

Teglholmen - 3D 

Download dommerbetænkning