Akademisk Arkitektforening

Rådhusparken og Kregme, FrederiksværkVindere er kåret i to arkitektkonkurrencer i Frederiksværk Kommune

Vinderne af den indbudte idékonkurrence om en bebyggelsesplan i Kregme blev NIRAS Konsulenterne v/ Kasper Brejnholt Bak, Dorthe Walther Brogård og Jeppe Goll. Om vinderforslaget sagde dommerkomitéen bl.a.: "Forslaget udmærker sig ved sin enkelhed med referencer til tidlige engelske havebyer. Arealet er godt dispioneret og struktureret med udgangspunkt i terrænformen". Med 1. præmien følger 175.000 kr.

Kregme Syd er et større landbrugsareal på 31 ha., som kommunen har opkøbt med det formål at skabe en hel ny bydel syd for Kregme kirke mellem Frederikssundsvej mod øst og et eksisterende parcelhusområde og et sommerhusområde mod vest. Det nye område kommer til at rumme knap 300 boliger.

Vinderne af den anden indbudte idékonkurrence i Rådhusparken blev Bystrup Arkitekter i samarbejde med Bisgaard Landskabsarkitekter. Blandt de i alt 5 inviterede deltagere udpegede en enig dommekomité vinderforslaget med bl.a. følgende begrundelse: "Det ligeværdige, det samlede og fællesskabet er det, der først fanger opmærksomheden i dette froslag. Forslaget formår, som det eneste, at skabe en bebyggelse, hvor der ikke er noget hieraki, idet alle boliger har ligeværdige herlighedsværdier, udsigt til to eller tre sider, lys og luft og karakteristiske uderum. Bebyggelsen er i særdeleshed arkitektonisk udfordrende i forhold til sine omgivelser. Vinderforslaget modtager 175.000 kr.

Rådhusparken er det tidligere boldbaneareal bag Frederiksværk Rådhus, der er blevet frigjort i forbindelse med kommunens anlæg af helt nye fodboldfaciliteter: 9 fodboldbaner og et flot fodboldklubhus tegnet af Schmidt, Hammer & Lassen. Rådhusparken forventes at rumme omkring 180 boliger.

De øvrige deltagere i Kregme-konkurrencen var:
SLA A/S (2. præmie)
Erik Møllers Tegnestue i samarbejde med landskabsarkitekt Steen Bisgaard
Juul Arkitekter MAA
Sven Allan Jensen as

De øvrige deltagere i Rådhusparken-konkurrencen var:
Aarhus Arkitekterne A/S (2. præmie)
Arkos arkitekter MAA
Dissing+Weitling i samarbejde med Schønherr Landskab
Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med Kristine Jensens Tegnestue

Konkurrencerne er udskrevet i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Kregme
Læs dommerkomitéens betænkning HER (LINK)

Rådhusparken
Læs dommerkomitéens betænkning HER (LINK)


Få yderligere information

Borgmester Helge Friis, Telefon: 47 78 40 01, e-mail: hfr@frederiksvaerk.dk

Vicekommunaldirektør Svend-Erik Nielsen, Telefon: 47 78 45 01, e-mail: sen@frederiksvaerk.dk

Juridisk konsulent Birgit H. Nielsen, Telefon: 47 78 45 12, e-amil: bin@frederiksvaerk.dk