Akademisk Arkitektforening

Aktuelle konkurrencer

SLAGTERIET - NYE BYRUM I HOLSTEBRO
Indbudt projektkonkurrence
Prækvalifikationsfrist er udløbet 

NY SKOLE I SKÆRBÆK
Indbudt projektkonkurrence
Prækvalifikationsfristen er udløbet