Akademisk Arkitektforening

Fagdommer

Har I brug for en fagdommer?  

Arkitektforeningens fagdommere er alle øvede i at formidle arkitektur, så hele dommerkomiteen rustes til at træffe de rigtige beslutninger. Fagdommerne kan give jer en professionel, fair og tryg bedømmelsesproces, så I får en vellykket start på projektet og en velbegrundet dommerbetænkning.

I projektkonkurrencer udpeger vi altid minimum to fagdommere med forskellige specialer, så de tilsammen dækker bredden i opgave de forskellige faglige perspektiver i opgaven. I mange konkurrencer er der behov for både en bygningsarkitekt og en landskabsarkitekt.

Totalentreprisekonkurrencer og andre udbud
I andre typer af udbud, som fx totalentreprisekonkurrencer, kan vi tilbyde en fagdommer, som fungerer som rådgiver for bedømmelseskomiteen. Fagdommeren har ingen stemmeret, men optræder på samme vilkår som de øvrige rådgivere.  

Få kvalitetsstemplet jeres bedømmelse
En fagdommer MAA garanterer jer en høj kvalitet i jeres bedømmelse. Når vi udpeger fagdommere til en konkurrence, som vi ikke selv er konkurrencerådgivere på, betyder det ikke, at vi samtidig har kvalificeret konkurrenceprogrammet og dets vilkår. 

Vil I gerne sikre jer, at jeres konkurrence eller udbud lever op til gængse normer og ikke stiller unødige krav til afleveringen, opfordrer vi til, at I tager kontakt til os så tidligt som muligt, så vi kan hjælpe jer med at kvalificere betingelserne. 

Sådan udpeges en fagdommer

Vi afklarer jeres behov.

Vi får tilsendt udbuds- eller konkurrencematerialet til gennemsyn og kommentering. 

Vi sender jer forslag til fagdommere, som I herefter udvælger. 

Vi tager kontakt til de valgte fagdommerne for at høre, om de er ledige på bedømmelsestidspunktet. 

Vi indgår aftalen med fagdommerne og sender dem udbuds- eller konkurrencematerialet til gennemlæsning.

Vi sender jer fagdommernes eventuelle bemærkninger til udbuddet/konkurrencen samt deres kontaktinfo.

Herefter overtager I kommunikationen med fagdommerne.

Hvad koster det? 
Honoraret til fagdommeren ligger typisk på mellem 40.000 – 50.000 kr. ex moms afhængigt af opgavens art, kompleksitet, antallet af forslag og bedømmelsesmøder. Vores udpegningsgebyr er på 5.000 kr. ex. moms pr fagdommer. Gebyret dækker løbende administration og uddannelse af fagdommere. 

Kontakt 
Anita Færk, projektleder
T: +45 22 30 02 82
anf@arkitektforeningen.dk 

Det siger kunderne om os
"Tak for udpegning af to fagdommere til en konkurrence om en daginstitution i Hvidovre. Det har været et meget, meget positivt forløb, og der er store roser til fagdommerne fra den samlede dommerkomité. Fagdommerne supplerede hinanden utroligt godt, var fagligt meget overbevisende og var med til at skabe en utrolig god stemning på møderne. De har derfor en stor ære i, at det hele forløb gnidningsfrit. Så mange tak for det!"

- Laura Utke Graae Jørgensen, projektleder i Hvidovre Kommune

Foto: fra fagdommermøde i forbindelse med konkurrencen Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig