Akademisk Arkitektforening

Vil du være fagdommer?

Vil du være fagdommer i Arkitektforeningen?

Arkitektforeningen udpeger fagdommere til en lang række konkurrencer over hele landet. For at sikre udvikling og fornyelse i konkurrencebedømmelserne optager foreningen jævnligt nye fagdommere. Indkaldelse af ansøgninger bliver slået op her på siden og i vores nyhedsbreve.  

Hvad kræves der for at blive fagdommer? 
For at blive fagdommer skal du være medlem af Arkitektforeningen og have mindst 5 års erhvervserfaring. Du skal være aktivt udøvende arkitekt inden for et eller flere af fagets fire virkeområder: projektering og rådgivning, planlægning og forvaltning, proces og produktudvikling og forskning og formidling. 

Arkitektforeningen har et samarbejde med Danske Landskabsarkitekter, som også kan søge om optagelse som fagdommer i Arkitektforeningens fagdommerkorps. Er du landskabsarkitekt, og ikke medlem af Arkitektforeningen, skal du henvende dig til Danske Landskabsarkitekter, hvis du ønsker at blive fagdommer.

Sådan søger du
Arkitektforeningen udpeger fagdommere til en lang række konkurrencer over hele landet. For at sikre udvikling og fornyelse i konkurrencebedømmelserne optager foreningen med jævne mellemrum nye fagdommere. 

For at blive fagdommer skal du være medlem af Arkitektforeningen og have mindst 5 års erhvervserfaring. Du skal være aktivt udøvende arkitekt inden for et eller flere af fagets fire virkeområder: projektering og rådgivning, planlægning og forvaltning, proces og produktudvikling og forskning og formidling. 

For at komme i betragtning som fagdommer skal du kunne opfylde fire udvælgelseskriterier.

Samarbejde med Danske Landskabsarkitekter
Arkitektforeningen har et samarbejde med Danske Landskabsarkitekter, som også kan søge om optagelse som fagdommer i Arkitektforeningens fagdommerkorps. Er du landskabsarkitekt, og ikke medlem af Arkitektforeningen, skal du henvende dig til Danske Landskabsarkitekter, hvis du ønsker at blive fagdommer.

Fagdommerkursus
Nye fagdommere skal deltage i et obligatorisk fagdommerkursus af en dags varighed. Kurset finder sted i Arkitektforeningen i København. 

Hvor ofte udpeges man som fagdommer?
Fagdommere udpeges som regel højst én gang om året. Du skal derfor indstille dig på store udsving i frekvensen af fagdommerarbejdet, og det kan ikke garanteres, at du som fagdommer bliver udpeget til en konkurrence det første år.