Akademisk Arkitektforening

Vil du være fagdommer?

Arkitektforeningen søger fagdommere, og interesserede medlemmer kan ansøge om at blive optaget på foreningens fagdommerliste senest den 14. januar 2019 kl. 12.00. 

Arkitektforeningen udpeger fagdommere til en lang række bedømmelser. For at sikre udvikling og fornyelse i bedømmelserne optager foreningen hvert år nye fagdommerkandidater. Som fagdommer kan man blive sendt ud til bedømmelseskomitéer i: 

  • Konkurrencer
  • Alle typer af udbudsprocesser
  • Kommunernes bygningspræmieringer
  • DGNB Diamant-certificeringsordningen

Som MAA'er kan du søge om at komme i betragtning som fagdommer, hvorefter foreningens konkurrenceudvalg og bestyrelse vil udvælge mellem 5-10 fagdommerkandidater. De indkomne ansøgninger vil blive vurderet i forhold til følgende fire udvælgelseskriterier.

  • Faglig anerkendelse og engagement 
  • Skriftlig faglig formidling 
  • Mundtlig faglig formidling og interessehåndtering 
  • Praktisk erfaring og specialområder. 

Læs mere om udvælgelseskriterierne og de objektive adgangskrav 

Ansøgning
For at komme i betragtning skal du indsende en kort ansøgning, hvori du beskriver dine kompetencer i forhold til de fire udvælgelseskriterier, således som de er beskrevet på hjemmesiden. Ansøgningen kan kun komme i betragtning, hvis der er redegjort for alle fire kriterier. 

CV
Samtidig bedes du udfylde denne CV-skabelon med en beskrivelse af din nuværende og tidligere beskæftigelse, hvilke typer opgaver og emner, du har særligt erfaring med, særlige kompetencer og evt. internationale erfaringer.

Ansøgningen, der maksimalt må fylde fire A4-sider inklusive CV, indsendes som pdf til konkurrencer@arkitektforeningen.dk senest den 14. januar 2019 kl. 12.00. 

Fagdommerkursus
Nye fagdommere må påregne udgifter til deltagelse i et obligatorisk fagdommerkursus af én dags varighed i efteråret 2019.

Første gang, en ny fagdommere sendes ud på en opgave, sker det altid i følgeskab med en mere erfaren fagdommer, og det er altid muligt at få støtte og rådgivning i konkurrencesekretariatet. 

Hvor ofte udpeges man som fagdommer?
Fagdommere udpeges som regel højst én gang om året til konkurrencebedømmelser. Ansøgere må derfor indstille sig på store udsving i frekvensen af fagdommerarbejdet, og det kan ikke garanteres, at man bliver udpeget som fagdommer til en konkurrence det første år.

For yderligere spørgsmål, kontakt:

Bodil Krohn Hansen, Projektleder
T: 30 85 90 04
E: bkh@arkitektforeningen.dk