Akademisk Arkitektforening

Fremtidens Ydre Østerbro - Nykøbing FalsterVinderen af konkurrencen om forstaden Ydre Østerbro i Nykøbing Falster er fundet. Det blev Team Elkiær + Ebbeskov arkitekter i samarbejde med Gottlieb Paludan + Public arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Hundsbæk og Henriksen rådgivende ingeniører og Rekommanderet og DEAS som konsulenter.

Arkitektkonkurrencen sætter fokus på, hvordan et forstadskvarter i en provinsby uden for de store vækstregioner kan fremtidssikres – miljømæssigt, socialt og økonomisk. Helt konkret er der sat fokus på energirigtige boliger samt bedre stier og adgangsveje og rekreative muligheder i boligområder. Kvaliteter, som tilsammen skal skabe gode rammer for hverdagslivet og bedre sammenhæng mellem bydelen og resten af Nykøbing Falster. Ydre Østerbro ligger attraktivt placeret, tæt på forskellige faciliteter: indkøb, institutioner og skoler, og ikke langt fra skov og vand.

Nye byområder og boformer
Det 300 hektar store forstadskvarter Ydre Østerbro, som er beliggende syd for Nykøbing Falster, er omkranset af natur; Guldborgsund mod sydvest og skove mod sydøst. Men det er også adskilt fra bykernen ved et bredt jernbaneterræn og Europavej E55, Gedser Landevej. Forstadskvarteret er betydeligt sektions- og funktionelt opdelt med boliger bestående af villaområder, alment boligområde, erhvervsområder samt idrætsområder og rekreative områder.

Med afsæt i en analyse af den fremtidige befolkningssammensætning og dennes boligpræferencer ønskede man med konkurrencen bud på, hvilke boligformer fremtidens Ydre Østerbro skal kunne tilbyde. Dette skal omsættes til en plan for nye byområder og boformer, som er bæredygtige, både i forhold til miljø, demografi og økonomi.

Guldborgsund Kommune og Realdania har med denne konkurrence fokuseret på to tematiske spørgsmål: Hvordan kan man fremtidssikre fremtidens provinsbyforstad med nye boliger, der supplerer de eksisterende boformer? Og hvordan kan man forbedre adgangen til og kvaliteten af områdets rekreative muligheder, bl.a. med fokus på stier og adgangsveje internt, samt ind og ud af området?

Fem teams var prækvalificeret
I alt var fem teams prækvalificeret i konkurrencens første runde. De øvrige fire teams, der deltog i konkurrencens første fase var:

• Team SLA, Transform ApS, Transsolar GmbH, KUBEN MANAGEMENT A/S
• Arkitema; Holscher Arkitekter; Rambøll; Social Action; Institut for Fremtidsforskning v/Niels Bøttger-Rasmussen
• Henning Larsen Architects; Alectia; Thing & Wainø; Mark Vacher, Mag.art. i etnografi og ph.d. i antropologi
• Svendborg Architects; BBP Arkitekter; 1:1 landskab; Buro Happold; Oxford Research

Demonstrationsprojekt
Konkurrencen er et af seks demonstrationsprojekter, udvalgt af Realdania som en del af kampagnen ”Fremtidens Forstæder”. Formålet med kampagnen er at skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling af forstæderne i Danmark. Mere information kan læses på www.forstaden.dk

Arkitektforeningen er konkurrencerådgiver gennem forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin, Arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.