Akademisk Arkitektforening

KREDSENS HUSFremtidens ældreboliger på Frederiksberg

CUBO Arkitekter i samarbejde med Force4 Architects, ingeniørfirmaet Dominia  og  Henrik Jørgensen Landskab vinder konkurrencen om Kredsens Hus – fremtidens ældrebolig på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune har netop offentliggjort vinderne af projektkonkurrencen om at opføre det nye Kredsens hus, som kommer til at bestå af 60 nye plejeboliger med tilhørende udearealer, som skal erstatte det eksisterende Kredsens Hus

Opgaven har bestået i at skabe et hus, som skal opleves som et imødekommende og aktivt hus, med velfungerende, trygge og fleksible rammer for beboerne, både ude og inde.

Udbygningen og moderniseringen af Kredsens Hus er et led i en større plan på ældreområdet på Frederiksberg, og udover Kredsens hus har vi jo Nimbus, som er på vej op af jorden,  Flintholm, som er i brug, og Dronning Anne-Marie Centret som nu fremstår moderniseret.

”Opgaven med at skabe moderne og tidssvarende boliger til vores ældre stiller jo store krav, for kun det bedste er godt nok til vores ældre medborgere her på Frederiksberg. Selv i det lys er jeg dog imponeret over kvaliteten i de forslag, som vi har modtaget, og jeg er sikker på, at beboere og personale vil værdsætte de nye rammer, når de står klar” udtaler borgmester Jørgen Glenthøj, som også er formand for dommerkomiteen.

Optimismen og de høre forventninger deles af forstanderen i Kredsens Hus, som ser frem til de nye rammer og faciliteter.

”Vi kan næsten ikke vente med at flytte ind i de nye plejeboliger. Vi får et flot og  er spændende hus med helt andre muligheder, end dem vi kender i dag, og med optimale rammer for pleje og omsorg” fortsætter, Pia Kjær, forstander på Kredsens Hus.

Arkitekt, Peter Dalsgaard, som er partner i CUBO Arkitekter A/S er både stolt over og glad for at have vundet totalrådgiverkonkurrencen om det nye ”Kredsens Hus”. Konkurrencen var hård og konkurrenterne meget kompetente fastslår han.  Målet med projektet har været mangesidigt.

”Vores mål er ikke kun at skabe tidssvarende og moderne plejeboliger, men at designe et lyst, venligt og ikke mindst levende hus, hvor beboere og medarbejdere kan følge med i, og blive deltagere i, hvad der sker i huset. Huset åbner sig mod alle fire verdenshjørner, og dette gennemlyser huset. Lyset vil skifte og opleves forskelligt henover dagen; - som et solur fortæller dagslysets skiften i husets indre om døgnets rytme.” udtaler Peter Dalsgaard.

Huset er tegnet, så oplevelserne i huset er organiseret i et hierarki af fællesfunktioner, der fungerer som mødesteder. I stueetagen foregår ankomst og fordelingen til boligetagerne fra et centralt opholds- og fordelingsrum, ’Torvet’, hvor fællesfunktioner som festsal og aktivitetsrum er samlet omkring. På boligetagerne skaber dobbelthøje fællesarealer og interne balkoner en oplevelse af aktivitet, forbindelse og samvær.

Download dommerbetænkningen her.

Fakta:
Forslagene skulle holdes inden for en samlet økonomisk ramme på DKK 95 millioner ekskl. moms. Konkurrencen blev udskrevet af Frederiksberg Kommune som en indbudt projektkonkurrence i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet), og blev bekendtgjort den 8. december 2009 i Den Europæiske Unions Tidende.


Dommerkomiteen bestod af:
 Jørgen Glenthøj, borgmester, formand for dommerkomiteen
Anne-Mette Wehmüller, kommunalbestyrelsesmedlem
Lone Loklindt, kommunalbestyrelsesmedlem
Flemming Brank, kommunalbestyrelsesmedlem
Katrine Lester, kommunalbestyrelsesmedlem
Pernille Poulsen, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen
Peter Thorsen, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen


Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin, arkitekt MAA, AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening