Akademisk Arkitektforening

KU.BEVISIONÆRT KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS SPARKET VIDERE

Det bliver det hollandsk/danske team MVRDV/ADEPT, der skal tegne fremtidens kultur- og bevægelseshus på Frederiksberg. En enig dommerkomite har udpeget det internationale team og deres forslag ”Flintholm Spark” som vinder af konkurrencen om det kommende bevægelseseksperimentarium i Flintholm.

Borgmester Jørgen Glenthøj, som også er formand for dommerkomiteen, udtaler: ”Flintholm Spark er et stærkt bud på et oplevelsesorienteret sanselaboratorium med en unik identitet, som vil gøre det kommende kultur- og bevægelseshus (KU.BE) til et sted, der skal prøves og opleves. Vinderforslaget vil bidrage til at Flintholm bliver forbundet med dynamisk byliv, kultur og bevægelse både af borgerne på Frederiksberg, men også af besøgende fra resten af Hovedstadsområdet og turister fra hele landet.”

Projektkonkurrencen for det kommende kultur- og bevægelseshus er udskrevet af Frederiksberg Kommune, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i fællesskab. Hans Peter Svendler, direktør for Realdania, udtaler: ”Vinderforslaget er lige præcis det modige og nytænkende forslag, vi ledte efter. Med det kan vi virkeliggøre visionerne om at skabe et kultur- og bevægelseshus, der er noget helt andet, end det vi traditionelt kender til. Her får vi skabt rammerne om fremtidens mødested – et hus, som er klar til at blive indtaget af byen og alle dens borgere – uanset alder, kultur og social status.”

Lokale- og Anlægsfonden har haft stort fokus på den måde vinderforslaget løser udfordringen i at skabe udendørs rammer, som på banebrydende vis sikrer sammenhængskraften mellem husets aktiviteter og lokalområdet. Direktør Torben Frølich udtaler: ”Flintholm Spark” er et godt bud på vekslingen mellem inde og ude, der bidrager til dynamisk byliv gennem interaktive kulturoplevelser og stærke koblinger mellem design, leg og bevægelse.”

Projektkonkurrencen har haft to faser med stor interesse lige fra konkurrencens start. 48 teams bød ind på at være med, hvoraf 6 teams blev prækvalificeret til at deltage i første runde. I anden fase gik tre hold videre og fik hver især mulighed for dialog med dommerkomiteen, inden de endelige forslag skulle afleveres. ”Det har været en utrolig spændende proces, vi har været igennem”, udtaler Martin Krogh fra ADEPT, som har været projektleder i det vindende team. ”Vi er blevet stillet overfor en række interessante udfordringer, som vi har løst igennem et intenst, tværfagligt og internationalt samarbejde. Vi er glade for, at dommerkomiteen har valgt et så innovativt, konceptuelt projekt, hvor forskellige rumligheder vil appellere til alle sanser og inspirere til aktivitet og bevægelse. Det bliver fantastisk at se det realiseret.”

Fakta
Kultur- og bevægelseshuset (KU.BE)
Teamet bag MVRDV/ADEPT har bestået af

• MVRDV b.v (totalrådgiver)
• ADEPT (arkitekt)
• Søren Jensen (ingeniør)
• SLA (landskabsarkitekt)
• Max Fordham (bæredygtighed)
• Duck Sceno (scenografi og iscenesættelse)
• Imitio (brugerinddragelse)
• Winie Ricken - Learningspaces (rum og bevægelse)

Kultur- og bevægelseshuset (KU.BE) bliver på 6000 m2, eksklusiv parkering. Huset tænkes opført i to etaper, hvoraf første etape udgør mindst 4000 m2. KU.BE skal placeres i Flintholm ved siden af det byggefelt, hvor KPMG er i gang med at opføre deres hovedsæde.

De konkurrerende teams har arbejdet ud fra et koncept, som opdeler kultur- og bevægelseshuset i syv zoner: Legezonen, pulszonen, performancezonen, zenzonen, madzonen, tankezonen og helsezonen.

Det samlede projekt koster 180 mio. kr. Byggeriets første etape beløber sig til 130 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med de 30 mio. kr., Lokale- og Anlægsfonden med 8-10 mio. kr. og Frederiksberg Kommune med det øvrige beløb samt grunden, der skal bygges på.

Store udfordringer på børneområdet og flere folkeskolebørn betyder, at Kultur- og Bevægelseshuset må opføres i en anden kadence end oprindeligt planlagt. Det vil give god tid til brugerinddragelsen som er et vigtigt parameter i udviklingen af huset, der forventes at stå færdigt i 2015.

Projektkonkurrencen blev udskrevet i oktober 2009 og har haft Akademisk Arkitektforening som konkurrenceteknisk rådgiver. Dommerkomiteen har bestået af
• Jørgen Glenthøj, Formand, Borgmester, Konservative, Frederiksberg Kommune
• Jan E. Jørgensen, Venstre, Frederiksberg Kommune
• Lone Loklindt, Radikale, Frederiksberg Kommune
• Balder Mørk Andersen, SF, Frederiksberg Kommune
• Hans Peter Svendler, Direktør Realdania
• Torben Frølich, Direktør Lokale- og anlægsfonden
• Niels Peter Munk, JM Danmark
• Henning Daugaard, Kultur- og Stabsdirektør, Frederiksberg Kommune
• Julian Weyer, Arkitekt MAA, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
• Kim Holst Jensen, Arkitekt MAA, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen
• Pernille Hedehus, Ingeniør, fagdommer udpeget af FRI

Dommerbetænkningen kan downloades her.

Læs mere om projektet på www.frederiksberg.dk/kube

Alle forslag fra projektkonkurrencens 2 faser udstilles 10.-27. august 2010 i Den Gule Villa, Dirch Passers Alle 2, 2000 Frederiksberg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Henning Daugaard, Kultur- og Stabsdirektør, Frederiksberg Kommune, tlf. 38 21 20 90
Hans Peter Svendler, Direktør, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Torben Frølich, Direktør, Lokale- og Anlægsfonden, tlf. 32 83 03 30 / 21 29 68 56
Martin Krogh, Architect MAA, ADEPT, tlf. 40 83 17 30