Akademisk Arkitektforening

Måløv AksenEt tiltrængt løft til Måløv

Vinderen af Ballerup Kommunes arkitektkonkurrence om Måløv Aksen er nu fundet. Sejren gik til projektet 'Smeltevandsdalen', udformet af arkitektfirmaet Adept i samarbejde med landskabsarkitekt MAA MDL Lisbeth Westergaard, LiW Planning.

Borgmester Ove E. Dalsgaard er meget tilfreds med vinderprojektet. "Efter min opfattelse giver projektet det bedste svar på den stillede opgave, som går ud på at gøre Måløv Aksen til et samlende byrum og mødested for beboere fra begge bydele, og jeg synes også, at det helt klart giver det bedste svar på første etape af Måløv Aksen", siger Ove E. Dalsgaard.

Konkurrencen har handlet om at finde det rigtige projekt til at få forbedret strækningen mellem Måløv by og den nye bydel Søndergård. En både tryghedsmæssig, funktionel og æstetisk forbedring, der skal gennemføres på trods af de to markante trafikbarrierer, Frederikssundsvej og S-banen. Konkurrencedeltagerne skulle således komme med et overordnet bud på disponeringen af hele Måløv Aksen, samtidig med at de skulle aflevere et mere konkret forslag til første etape af aksen.

Konkurrencens vinderforslag præsenterer en overordnet idé for den fremtidige udformning af Måløv Aksen, hvor smeltevandsdalen bliver et billede på aksens rumligheder. "Forslaget præsenterer en kraftfuld, overbevisende og med indlevelse beskrevet, gennemgående kunstnerisk fortælling, der gør det muligt over tid at fastholde en stærk identitet for Måløv Aksens byrum", udtaler dommerkomiteen.

Projektet støttes af Realdania, der især har fokus på den generelle barriereproblematik, og håbet er, at konkurrenceforslagene kan fungere som eksempelprojekter i forbindelse med lignende barriereproblemstillinger andre steder i landet.

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, siger om vinderprojektet: ”Det er inspirerende og metodisk forbilledligt at se, hvordan vinderprojektet 'Smeltevands-dalen' vender billedet af det negative, dvs. tunnelen, til noget positivt. Samtidig viser projektet en fin helhedstænkning, hvor barriereproblematikken anskues som både fysisk, mental og social.”

De øvrige deltagere var:
• Thing & Wainø Landskabsarkitekter med Moe & Brødsgaard rådg.ing.
• SLA med Krads Architecture, Sleth Modernism og Oluf Jørgensen rådg.ing.
• OKRA + SCHUL med Balslev rådg.ing, Playground, Åsa Frankenberg (lysde-sign) og Søren Martinsen (kunst)
• Kristine Jensens Tegnestue med Arkitektfirmaet Gustin
• 1:1 Landskab med Kant Arkitekter, Eduard Troelsgaard rådg.ing. og Nueva

Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, som har stået for konkurrencerådgivningen gennem hele forløbet. Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening: Arkitekt MAA MDL Erik Brandt Dam og landskabsarkitekt MAA MDL Steen Bisgaard Jensen.

Læs dommerkomiteens betænkning her 

Yderligere oplysninger:
Byplanarkitekt Annegitte Hjort,Ballerup Kommune, tlf. 4477 2319,mail: agi@balk.dk. eller på www.ballerup.dk