Akademisk Arkitektforening

Temamøde. Renovering, arkitektonisk kvalitet og værdiskabelse

10.1.2012 Se profil  

Martin Yhlen

Arkitektforeningen inviterer til temamøde om renovering, arkitektonisk kvalitet og værdiskabelse

Arkitektonisk kvalitet og værdiskabelse

Arkitektonisk kvalitet er et væsentligt parameter i arbejdet med at renovere og energieffektivisere den eksisterende bygningsmasse. Både i forhold til at sikre at de kvaliteter, der er i vores bygningsarv, bevares, men også i forhold til at sikre at de enkelte bygninger bliver mere værd, at deres kvaliteter udvikles. Arkitektonisk kvalitet afspejles i bygningernes markedsværdi, men også på en række andre parametre såsom værdi for den enkelte beboer i form af en øget trivsel og livskvalitet, og samfundsværdi i form af mindre miljøbelastning gennem et reduceret energiforbrug og længere levetid for bygningsdelene.

Det er derfor vigtigt at renoveringsindsatsen ikke alene fokuseres på løsninger, der sænker den enkelte bygnings energiforbrug, men at et helhedsperspektiv indgår i overvejelserne. Ellers risikerer vi, at den ønskede værdiskabelse forbliver på papiret, - at vi får lavere energiforbrug, men også lavere brugsværdi og mindre attraktive bygninger. Den forestående renoveringsindsats skal således også indtænke lokale forhold, skønhed og funktionalitet samt fremtidens krav til fx indeklima og demografisk udvikling. Som en yderligere gevinst vil disse parametre forventeligt medvirke til at skabe det økonomiske fundament for at realisere en renovering, der medfører blivende værditilvækst i vores bygninger og bebyggelser.

Formålet med temadagen er således at demonstrere at arkitektonisk kvalitet afspejles i bygningernes markedsværdi, men også i værdien for den enkelte beboer og for samfundet i form af mindre miljøbelastning gennem et reduceret energiforbrug og længere levetid for bygningsdelene.

Program:
13.00 Velkomst og redegørelse for Renovering på dagsorden-projektet og processen

”Når du nu er i gang….. ” v/ Natalie Mossin, formand, Akademisk Arkitektforening

13.05 – 13.20 Arkitektonisk kvalitet & værdiskabelse v/ Anne Beim, professor, Kunstakademiets Arkitektskole

Introduktion til dagens diskussion om hvordan vi skal håndtere hensynet til den eksisterende bygningsmasse og samtidig opfylde tidens krav til renovering

13.20 – 14.20 Arkitektonisk kvalitet
Transformation: Den Hvide nu Grønne Kødby v/ Peder Elgaard, partner, Arkitekt MAA, Erik Møller Arkitekter

Restaurering: Et eller flere eksempler v/ Johan Fogh, Fogh & Følner (tbc)

Vedligeholdelse af almen boligbebyggelse: Revitalisering af Stadionkvarteret i Glostrup. v/Ole Hornbek, partner, Arkitekt MAA, JJW Arkitekter.

14.20 – 14.30 Lancering af GIs eksempelsamling v/Lars Axelsen, adm. direktør, GI

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 16.00 Andre parametre

Social værdi, identitet, stolthed og arkitekturens bidrag til den livskvalitet og trivsel, som brugere får m.m. v/ Rune Thorbjørn Clausen, Ph.D. Aarhus Arkitektskole.

Økonomisk værdi, bygningsmæssig værdi og arkitekturens bidrag til bygningers pris og fortsatte, evt. stigende værdi v/ Connie Barfod, Vicedirektør, Bygningsstyrelsen.

Miljømæssig værdi, klimasikring, miljømærker, v/ Torben Chrintz, Videnschef, CONCITO.

16.00-16.30 Spørgsmål og debat v/ Line Eriksen, Arkitekt MAA, Witraz arkitekter K/S.

16.30-17.00 Tak for i dag og snacks

Om initiativet Renovering på dagsordenen
Bygherreforeningen og GI - Grundejernes Investeringsfond står bag initiativet Renovering på dagsordenen som har til formål at kaste lys på renovering og skabe opmærksomhed om fordele og uudnyttede potentialer på renoveringsområdet.

Arrangementet er gratis, og tilmelding foregår ved at skrive en mail til Martin Yhlen myh@arkitektforeningen.dk.

Max 100 deltagere

Type:
Debatarrangement
Dato:
Tir, 31/01/2012
Tidspunkt:
13.00-17.00

Sted

Arkitekternes Hus
Strandgade 27 A
1401
København K

Kontaktperson

Martin Yhlén
2264 3817
BilagStørrelse
arkitektonisk_kvalitet_og_vaerdiskabelse_www.pdf685.47 kB

Kommentarer