Akademisk Arkitektforening

Københavns kommune Inviterer til deltagelse i partnerskaber med fokus på cirkulært byggeri

6.2.2018 Se profil  

Martin Yhlen

Københavns kommune (Teknik og Miljøforvaltningen) er, sammen med en række europæiske byer, i gang med at formulere et 4-årigt demonstrationsprojekt til en EU ansøgning, med det overordnede formål at teste forskellige løsninger indenfor cirkulært byggeri, fx

  • Fleksibelt byggeri, der kan tilpasses forskellige formål over tid
  • Transformation af eksisterende bygninger
  • Brug af genbrugsmaterialer
  • Selektiv nedrivning med henblik på øget genbrug og genanvendelse

Desuden vil projektet undersøge hvordan kommunen og andre udbudsgivere kan inkludere krav om cirkulær økonomi i nye bygge- og byudviklingsprojekter. Projektet har desuden til hensigt at undersøge, om cirkulært byggeri kan give billigere boliger i København.

Derfor vil modtager vi gerne spændende input til projektet, og hvordan I ønsker at deltage aktivt i projektet som kommunens partner.

Baggrunden for ansøgningen er bl.a., at vi lægger op til 70 % genanvendelse i Københavns kommende ”Ressource og affaldsplan for 2019-2024”, og som følge af vores arbejde med at blive CO2 neutrale i 2025.

Vores Arkitekturpolitik 2017-2025 ser ligeledes på cirkulær økonomi og fleksibelt byggeri. I den sammenhæng giver det mening at styrke vores arbejde med og viden om cirkulær byggeri, da 40 % af den globale opvarmning er forbundet med byggeri, og 30 % af alt affald i Danmark stammer fra bygge- og anlægssektoren.

Interesseret?

Har din virksomhed/organisation interesse i ovenstående temaer, så kontakt projektleder Mette Skovgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen, BJ27@tmf.kk.dk.

Beskriv den grundlæggende idé og hvordan I ser jeres rolle i partnerskabet.

Forslag skal være modtaget inden den 1. maj 2018 23:59. Interessante partnere vil blive udvalgt ved invitationens udløb, hvorefter de mest relevante henvendelser vil blive kontaktet direkte.

https://www.kk.dk/indhold/invitation-til-deltagelse-i-partnerskaber-med-...

Kommentarer