Akademisk Arkitektforening

Henning Larsens Fond

Brødtekst: 
hædrer Josephine Michau fra Copenhagen Architecture Festival med en pris på 100.000 kroner.

Kommentarer