Akademisk Arkitektforening

Vil du vide mere om bevaring af Bedre Byggeskik-huse?

19.5.2011 Se profil  Bevaringsguide for Bedre Byggeskik-huse


"Bedre Byggeskik" var en landsforening, der blev stiftet i 1915 og eksisterede frem til 1947. Formålet var at højne og udvikle arkitekturen indenfor "det almindelige danske hus såsom enfamiliehuse, murermestervillaer, landejendomme, præstegårde, skoler m.m.", det såkaldte anonyme byggeri.

Da disse bygninger efterhånden kan være tæt på 100 år gamle, har der igennem tiden været behov for ombygninger, istandsættelser osv.

I og med det ikke altid er udført med respekt for den væsentlige kulturarv som disse bygninger udgør, er der nu udkommet en bog "Bevaringsguide for Bedre Byggeskik-huse".

Bogen kan også gøre nytte ved renovering af andet muret byggeri fra perioden 1850 - 1950.

"Bevaringsguide for Bedre Byggeskik-huse" er udgivet af Bygningskultur Danmark og koster 149,- kr.

Foto: Vemmetofte Skovriddergård foreviget af Torben Lindegaard


 

Kommentarer