Akademisk Arkitektforening

NordhavnTRE VINDERFORSLAG TIL FREMTIDENS NORDHAVN


Idékonkurrencen om fremtidens Nordhavn er afslutet. Dommerkomiteen har haft 180 forslag fra hele verden at vælge imellem. Den 18. december blev der uddelt tre 1. præmier til henholdsvis én norsk og to danske tegnestuer: Polyform for Nordre frikvarter, Cobe/Sleth/Rambøll for Nordholmene Urban Delta og 70 grader Arkitektur for Excentral Park-Edge Dynamics. Konkurrencen blev besvaret med i alt 180 forslag fra hele verden med ideer til udnyttelse af den nye bydel. Blot 31 af forslagene var danske.

Ambitiøst metropolprojekt
Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S har stået bag den åbne international idékonkurrence om Nordhavnen med Akademisk Arkitektforening som konkurrencerådgiver. Projektet  er et af de største og mest ambitiøse metropol-udviklingsprojekter i Skandinavien, og omfatter en overordnet plan for hele Nordhavnen, en konkret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn samt en strategi for realisering af planerne. Den internationale idékonkurrence løb fra den 27. maj 2008 til den 26. september 2008, og på torsdag afsløres det hvem af de ialt 180 forslag, der har vundet.

Baggrund
Nordhavnen er det største udviklingsareal i Danmark i årtier. En bydel der på sigt kan komme til at huse 40.000 beboere og tilsvarende arbejdspladser.
Nordhavnen er et område dannet ved opfyldninger, hvor der tidligere har været en intens havnedrift. Det er præget af bevaringsværdige miljøer, hvor landskabet er det store aktiv. Udviklingen af området skal netop tage afsæt i det lokale, i stedets, dets potentialer og kvaliteter og dets unikke beliggenhed. Nordhavnens karakteristiske form med bassiner, dokker og kanaler har betydelig oplevelses- og brugsværdi - dette hovedsagligt på grund af afstanden på land mellem de to vandelementer, de vidt forskellige vandrum og den langstrakte kystlinje. Intentionen er, at vandet skal bruges aktivt og relationerne mellem by og vand skal styrkes.

Bæredygtig byudvikling
Nordhavnen kan blive et af de hidtil mest seriøse svar på bæedygtig byudvikling. Vinderforslaget vil indgå som et af Københavns Kommunes fyrtårnsprojekter i forbindelse med FN’s klimatopmøde, COP 15, der afholdes i København december 2009.  Som eksempel på det bæredygtige grundlag og udnyttelse af egne ressourcer nævnes Nordhavnens placering, der omgivet af åbent vand til flere sider indebærer et generelt højt energiindhold i vinden, og derfor bør give Nordhavnen mulighed for at producere egen energi.
Trafikforholdet skal være med til at styrke den bæredygtige vision og gøre det attraktivt med kollektiv trafik. Rammerne skal skabes for at vælge miljøvenlige transportmidler. Cykelruter skal forbinde alle de vigtige områder og metroen skal binde Nordhavnen sammen med resten af København.
Visionen for Nordhavn er at sætte nye standarter for miljømæssig bæredygtig udvikling. En bæredygtig by handler ikke kun om miljømæssig ansvarlighed, men også social og økonomisk bæredygtighed. Mangfoldighed er ligeledes et nøgleord, og det skal ikke mindst komme til udtryk ved at blande beboersammensætning med familie, unge, og ældre samt differentierede indkomstgrupper. Boformer i forskellige størrelser, prislejer og ejerformer skal være med til at understøtte og styre diversiteten. Byen skal udvikles i en demokratisk proces hvor borgere og brugere præger den endelige udformning af byen tidligt i processen.

De tre forslag, der hver er blevet hædret med en 1. præmie á kr. 600.000, er (vilkårlig rækkefølge):  • Forslag nr. 4/63541: Den danske tegnestue Polyform i samarbejde med Cenergia Energi Consulting, Deloitte og Oluf Jørgensen A/S med  projektet  ”Nordre Frikvarter”. Forslaget bygger på erfaringer fra kendte gode byer kombineret med fremtidens krav og drømme - og er især valgt på grund af dets overbevisende strukturplan – den overordnede plan for hele Nordhavnen, der er både indlevet og velfunderet.

  • Forslag nr. 48/18295: Den danske tegnestue COBE i samarbejde med SLETH arkitekter og ingeniørfirmaet Rambøll med projektet ”Nordholmene, urban delta”. Forslaget opdeler Nordhavnen i en række selvstændige holme med hver sin særlige identitet og er især valgt på grund af den foreslåede strukturplan, der giver store forventninger om ”den gode by”.

  • Forslag nr. 135/25144: De norske tegnestueer  70 O N arkitektur og Dahl & Uhre arkitekter med projektet  ”Excentral Park – Edge Dynamics”. Forslaget bygger primært på et landskabskoncept, der udlægger et bredt parkbånd hele vejen rundt om Nordhavnen og er især valgt på grund af dets forståelse for at udnytte stedets særlige natur og skabe tætte relationer mellem land og vand.


Derudover er der uddelt yderligere syv præmier; to 2. præmier á kr. 300.000, to 3. præmier á kr. 200.000 og fire ”indkøb” af kr. 50.000. Af de 11 præmierede forslag kommer de fem fra Danmark, to fra Norge, to fra England, ét fra Sverige/Holland og ét fra Finland.

Overborgmester Ritt Bjerregaard siger:
"De tre vinderprojekter folder de politiske visioner for Nordhavn flot ud på tegnebrættet. Vi skal have et bæredygtigt Nordhavn - både miljømæssigt og socialt, så der bliver plads til alle københavnere i Nordhavn. Og det er helt fremme i alle tre forslag. Jeg er sikker på, at alle tre projekter kan være med til at sætte Nordhavn på landkortet som fremtidens bæredygtige bydel.”

Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam siger:
"Nordre Frikvarter, Nordholmene og Excentral Park. Det er ikke bare navnene på projekterne, der er kreative, indholdet er det samme. Projekterne er fremadskuende og tegner rigtig godt for fremtidens generationer af Københavnere. Jeg forestiller mig allerede et Nordhavn med ekspres-cykelruter, lommeparker og masser af liv tæt ved vandet."

Bestyrelsesformand i By & Havn, Carsten Koch siger:
”I alle 180 forslag har der været noget brugbart og fantasifuldt. Byudviklingen af Nordhavnen skal ske på et forretningsmæssigt grundlag over de næste 40-50 år, og allerede nu skal vi tage de første beslutninger om rammerne for udviklingen af området. Det er et ansvar der forpligter, og jeg er overbevist om, at fremtidens Nordhavn også vil leve op til alle forventningerne om fremtidens bydel.”

Den videre proces
Den 20 mands store dommerkomité har afsluttet deres arbejde og en gruppe bestående af repræsentanter fra Københavns Kommune og By & Havn går nu i forhandling med de tre vindere om kvalificering af deres forslag med henblik på, at én af dem kan udpeges som rådgiver for byudviklingen af Nordhavnen.

Forhandlingsforløbet afsluttes ultimo februar, og den endelige vinder /rådgiver bliver offentliggjort den 2. marts 2009.

Men allerede den 15. januar vil der blive afholdt et offentligt arrangement, hvor borgerne får mulighed for at høre mere om de tre vindende forslag og stille spørgsmål til arkitekterne og rådgiverne bag. Mere herom senere.

Læs dommerkomiteens betænkning her

De tre ligestillede førstepræmier:
Polyform, Danmark
CV

COBE, SLETH og Rambøll A/S, Danmark
CV

70°N arkitektur as og Dahl & Uhre Arkitekter, Norge
CV

PDF slide show af vinderforslagene

Virtuelt galleri med samtlige 180 projekter i konkurrencen
 

Yderligere information om konkurrencen og vinderprojekterne

Bent Kolind, Arkitekt MAA - Akademisk Arkitektforening - tlf. 30 85 90 15.

Presseinfo:
-Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard, T: 2916 0586
-Pressematerialer - betænkning, billeder, CVs, slide show etc.