Akademisk Arkitektforening

Ny Udstillingsbygning til museet MøntergårdenDansk-spansk arkitektduo vinder konkurrence om Møntergården

Vinderne af konkurrencen om en ny tilbygning til Museet Møntergården i Odense, Maali & Lalanda viser med et elegant projekt, at en tidssvarende udstillingsbygning kan styrke museets synlighed og kobling til den omkringliggende by i respektfuld dialog med områdets mange historiske bygninger.  

Konkurrence med dialog
Odense Kommune udskrev i foråret konkurrencen om ny udstillingsbygning til Møntergården. Efterfølgende blev 10 teams blandt 52 interesserede udvalgt til konkurrencens første fase, hvor de skulle aflevere deres overordnede arkitektoniske vision for hele Møntergården inklu-siv den nye udstillingsbygning. Af disse 10 anonyme forslag blev 4 udvalgt til næste fase, hvor der skulle leveres et færdigt konkurrenceforslag. Fasen blev indledt med dialogmøder med de enkelte teams, hvor dommerkomitéen kunne stille krav til den videre bearbejdning. Efter en dialog med de enkelte deltagere om deres forslag og efterfølgende bedømmelse kunne en enig dommerkomité udpege Maali & Lalanda’s forslag som endelig vinder af konkurrencen. AA konkurrencer har været rådgiver gennem alle dialogfaserne, og konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Vinderforslag med respekt for omgivelserne
Med hovedgrebet, der placerer udstillingsbygningen som en kompakt struktur samlet i to kerner omkring Møntestræde, hvor selve udstillingen danner en rundgang henholdsvis over og under strædet, er det lykkedes Maali & Lalanda at modsvare samtlige konkurrencepro-grammets ønsker og krav. Placeringen af ankomst, introduktionsudstilling, multisal og sekundære funktioner på den ene side af Møntestræde og udstillingsarealerne på den anden side, løser en række funktionelle krav til brugen af huset yderst elegant.

Møntestræde, der føres igennem til Sortebrødre Stræde, bliver museets pulsåre, der på en gang giver adgang til den nye udstillingsbygning og til Møntergårdens mange fine gårdrum.
Inspireret af byens oprindelige matrikelstruktur er den relativt store udstillingsbygning nedbrudt i ”et ensemble af langhuse”, der i skala kan genkendes i Møntergårdens øvrige bygninger. På tilsvarende vis har arkitekterne med indlevelse i de eksisterende bygningers konstruktioner og materialer foreslået et konstruktivt system, der både giver de nye bygninger karakter og identitet og får dem til naturligt at høre til på stedet.

Om Møntergården


  


Møntergårdskarréen omfatter adskillige fredede og bevaringsværdige bygninger fra renæs-sancen og senere. Gennem karréen løber det meget velbevarede Møntestræde, der tiltænkes en central rolle i udviklingen af museets historiske formidling. Opgaven med at tilføre dette område en ny udstillingsbygning er derfor en stor udfordring og stiller betydelige krav til forståelsen for, hvorledes man gennem nyt byggeri tilføjer kvalitative værdier til en helhed af gammelt og nyt. Ligeledes stiller udstilling af værdifulde historiske genstande store krav til en ny bygnings indretning og sikkerhed. Der har således været tale om en krævende opgave, men også en mulighed for at skabe en fantastisk ramme for det historiske museum i Odense.

De udvalgte teams, der deltog i 2. fase er:

-Maali & Lalanda A/S, (Endelig vinder) i samarbejde med ingeniørfirmaet Beregner Gruppen i Odense, ingeniør T. Quistorff Sørensen, ingeniør Torben Odal og ingeniør Jan Voetmann
-Exners Tegnestue A/S, (Delt vinder fase 1), i samarbejde med ingeniør Leif
Hansen, landskabsarkitekt Preben Skaarup og konsulentfirmaet Orbicon A/S
-Dorte Mandrup Arkitekter ApS, (Delt vinder fase 1), i samarbejde med landskabs-arkitekt Marianne Levinsen og EKJ Rådgivende Ingeniører
-KHR Arkitekter AS, (Delt vinder fase 1), i samarbejde med ingeniørfirmaet COWI A/S

De øvrige teams, der udelukkende deltog i 1. fase er:

-Elkiær+Ebbeskov arkitekter ApS i samarbejde med Bascon Ingeniører, landskabs-arkitekt LIW Planning, Casa Arkitekter samt konsulent mag.art. Claus Olsen
- Arkitema A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet Grontmij/Carl Bro A/S, Erik Einar Holms Tegnestue og arkitekt Eskild Bjerre Laursen
- Fogh & Følner Arkitektfirma A/S i samarbejde med Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører, Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter og konsulent Henrik Reeh
- Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S i samarbejde med ingeniør Henry Jensen, Wad Landskabsarkitekter samt konsulent Niels Frithiof Truelsen
- Erik Møller Arkitekter i samarbejde med ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co. og Schul Landskabsarkitekter
- Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S i samarbejde med ingeniørfirmaet
- Niras A/S og arkitekt MAA Kræn Ole Birkkjær

Download dommerbetænkning

Projektet er finansieret med en bevilling fra Odense Kommune på 30 mio. kr. og tilsagn om økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 45 mio. kr.

Det forventes at første spadestik tages i efteråret 2010, og at den nye udstillingsbygning i foråret 2012 kan indvies med en ny udstilling om Odenses og Fyns historie fra istid til nutid.