Akademisk Arkitektforening

Nyt Liv I BykirkenGethsemane Kirke på Vesterbro, København, skal i fremtiden rumme medborgerhus, galleri, idræt og religion. Kirkens indre rum transformeres med modige fortolkninger af nyt og gammelt.  

Den unge tegnestue ”krydsrum Arkitekter” vinder arkitektkonkurrence med forslag som nyfortolker folkekirkens rum.

De unge vindere af den åbne arkitektkonkurrence om nyt og bredere liv i den danske bykirke er netop blevet kåret. Gethsemane Kirke på Vesterbro, København, som har stået model til en nytænkning af den danske bykirkes anvendelse, kan i fremtiden rumme, medborgerhus, galleri, idræt og religion. 

Baggrunden for konkurrencen
Konkurrencen er udskrevet af Center for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole. Ønsket var, at deltagerne skulle nytænke bykirkens arkitektur, indhold og rolle, således at Gethsemane Kirke i fremtiden kan være et forbillede, når det handler om en bredere brug af bykirken. Kirken skal være et 24 timers sted for mødet mellem generationer på tværs af nationaliteter.
Konkurrencens deltagere skulle komme med bud på, hvordan Gethsemane Kirke kan blive et dynamisk hus for kultur i bred forstand, og fremstå som et naturligt samlingspunkt i lokalmiljøet. Der skulle skabes modige fortolkninger af relationerne mellem nyt og gammelt, kirke og udvikling, ikke afvikling.
Ikke blot vinderprojektet men også de øvrige præmierede forslag rummer stærke bud på, hvordan Gethsemane Kirke i fremtiden kan blive et dynamisk hus for kultur og fysisk aktivitet og fremstå som et naturligt samlingspunkt i lokalmiljøet.

”Performance box”
I forslaget tilføres kirkerummet en bevægelig ”performance box”. ”Boxen” muliggør mange forskellige anvendelsesmuligheder og kan bruges til at iscenesætte rummet efter behov. ”Performance-boxen” indsættes i niveau med pulpituret og kan køre frem og tilbage i kirkerummet på skinner. Den kan inddrages i både teaterforestillinger, koncerter og i gudstjenester m.m.

Det er en enig dommerkomite, der har udpeget forslaget som vinder af arkitektkonkurrencen: ”Dommerkomiteen finder, at forslaget fortolker konkurrencens program om en moderne “både og kirke” særdeles overbevisende. Kombinationen af nye funktioner samt sammenbindingen af disse gør, at dette forslag på bedste maner opfylder kirkens fremtidige behov. Samtidig er forslaget udført med en fin indlevelse i, hvad en moderne ”både-og-kirke” er. De nye arkitektoniske lag tilføres både med stor respekt og fin forståelse for kirkens arkitektur, og er samtidig med til at beskrive en ny historie om brugen af bykirken”.

Unge arkitekter får flere chancer
Konkurrencen, som var en åben idékonkurrence, har tiltrukket et stort antal deltagere, og det er en helt ung tegnestue, der er kåret som vinder. ”Ligesom i sportens verden er det vigtigt, at unge og uprøvede talenter, får lejlighed til at bevise deres værdi, og en af mulighederne for dette er gennem de åbne konkurrencer, hvor unge konkurrerer på lige vilkår med de mere erfarne tegnestuer”, udtaler direktør Jane Sandberg, Akademisk Arkitektforening. Andre muligheder for at støtte vækstlaget er bl.a. gennem ”Wild Card Ordningen”, som Akademisk Arkitektforening har udarbejdet i samarbejde med Dansk Arkitektur Center og Konkurrencestyrelsen. Ordningen skal skabe større dynamik i branchen ved at gøre det nemmere for bygherren at benytte sig af Wild Cards i de indbudte konkurrencer.

Vinderteamet
KRYDSRUM ARKITEKTER
Projektleder: Niels Jakubiak Andersen, arkitekt MAA
Medarbejdere: Kenneth Skytte Jensen, arkitekt MAA / Klaus Dyhr, arkitekt MAA, bygningskonstruktør MAK / Hasse Sandell, bygningskonstruktør MAK / Martin Arp, arkitekt MAA / Lisbet Fritze, stud. arch.

2. præmie
MUTOBIA Arkitekter aps
Team: Serban Cornea, arkitekt MAA / Kristina Adsersen, arkitekt MAA / Cathrine Thingstadengen, arkitekt MAA / Mia Berggren Andersen, stud. etnologi / Linda Jensen, stud. arch. / Thora Margrétardóttir, stud. design / Francesca Ruggiu, ingeniør / Buro Happold Ltd., Rådgivende Ingeniører

3. præmie
G+
Projektgruppe:
Mathilde Petri, arkitekt, (ansvh.) / Anne-Katrine Cobley, arkitekt / Maria Vilstrup, arkitekt
Bisgaard Landskab
Steen Bisgaard, arkitekt, (ansvh.) / Sara Rönnås, arkitekt / Lise Vium, arkitekt

Gruppen bag konkurrencen
Bag initiativet til konkurrencen stod en gruppe af institutioner med mange faglige kompetencer og vidt forskellige visioner for konkurrencen:
• Lokale- og Anlægsfonden
• Margot og Thorvald Dreyers Fond
• Den Folkekirkelige Udviklingsfond
• Det kirkelige budgetudvalg i Københavns Kommune
• Vesterbro Provstiudvalg
• Kirkefondet
• Bygningskultur Danmark
• Center for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole

Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, som har stået for konkurrencerådgivningen gennem hele forløbet. Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening: Arkitekt MAA MDL Hanne Bat Finke, arkitekt MAA MBA Henrik Hansted Jensen og arkitekt MAA Andreas Lauesen.
    
Læs dommerkomiteens betænkning her 

Yderligere oplysninger
René Kural, ph.d., lektor, arkitekt MAA, Kunstakademiets Arkitektskole, tlf:32 68 61 40, mail: rene.kural@karch.dk.
Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening, tlf. 30 85 90 16, mail: amb@aa-dk.dk