Akademisk Arkitektforening

Organisationer går sammen om at kvalificere debatten om planlovenHoteller i havstokken, hypermarkeder uden for byerne og unødvendigt bureaukratisk københavneri. Der er mange følelser og postulater i spil, når planloven diskuteres i denne tid. Men hvad er myter og hvad er fakta? Er planloven reelt en barriere for vækst? Og hvordan sikrer vi, at politiske valg med langtrækkende konsekvenser bliver truffet på det rette grundlag?


Det gør vi ved at tale sammen, og kvalificere debatten, så den ikke tager udgangspunkt i rygter og løse påstande. Arkitektforeningen, Byplanlaboratoriet og Foreningen af Byplanlæggere (FAB) er derfor gået sammen for at styrke den faglige – politisk uafhængige -  stemme i debatten om en liberalisering af planloven. Vi vil invitere politikerne til direkte dialog, og arrangere debatter rundt omkring i landet, hvor relevante parter såvel som offentligheden i det hele taget kan blive klogere på, hvad planloven er, og hvad den ikke er.


I regeringsgrundlaget ”Sammen for Fremtiden” bebudes - i noget upræcise vendinger - at regeringen ønsker at liberalisere planloven. Her lyder det:


Vi vil også liberalisere planloven, så kommunerne får mere frihed. Det gælder blandt andet i det åbne land og kystnære områder. En liberalisering skal styrke udviklingen uden for de største byer og fortsat tage hensyn til natur og miljø. Regeringen vil fjerne loftet over tilladelser til miljømæssigt bæredygtige projekter, således at alle projekter kan imødekommes, såfremt de vurderes at være miljømæssigt bæredygtige. 


Men hvad indebærer en sådan liberalisering? Bortset fra disse 4 linjer om en liberalisering af planloven i regeringsgrundlaget, er der endnu ingen der ved, hvordan en liberalisering af planloven kommer til at se ud. Dog har Erhvervsminister Troels Lund Poulsen i DR2’s Deadline 8. juli indikeret, at han ønsker at svække den centrale koordinering af kommunernes planlægning, og at særligt begrænsningerne for udvikling i kystnærhedszonen er i søgelyset. 


For meget fokus på enkeltsager
Kommunernes Landsforening (KL) har ligeledes et udtalt ønske om at liberalisere planloven. KL har i eksempelkataloget "Barrierer for Vækst", givet eksempler på, hvor planloven tilsyneladende udgør en barriere for vækst og bæredygtighed. En gennemgang af katalogets eksempler viser imidlertid, at det i mange tilfælde slet ikke er planloven, der har været en barriere for realiseringen af de fremhævede projekter. Man vil altid kunne finde enkeltstående eksempler på uhensigtsmæssige konsekvenser i lovgivningen og forvaltningen, men det er ikke vores ærinde i denne sammenhæng; tværtimod er det vores ønske at bidrage til et større fokus på planloven i en større sammenhæng.


Det gør vi
Arkitektforeningen, FAB og Byplanlaboratoriet planlægger at afholde et par debatmøder om planloven i løbet af efteråret; ét i Jylland og ét på Sjælland. Møderne vil blive annonceret på organisationernes hjemmesider. Til møderne vil vi invitere relevante politikere, interessenter og medlemmer til en tæt, gensidigt inspirerende dialog om lokale udfordringer med henblik på at konkretisere og nuancere billedet af, hvad man kan og ikke kan inden for rammerne af den eksisterende planlov og -praksis. Derudover vil vi være til stede i den offentlige debat med en faglig stemme, og opretter en ekspertliste og en hotline, hvor man kan få svar på spørgsmål om planloven. Vi arbejder desuden på at oplyse folketingets medlemmer om, hvad der er op og ned i denne sag, så de kan tage kvalificeret stilling til, hvordan vi bedst skaber bæredygtig udvikling i hele landet.


Baggrund for samarbejdet
Hverken Arkitektforeningen, Byplanlaboratoriet eller Foreningen af Byplanlæggere har en politisk/ ideologisk holdning til en liberalisering af planloven, miljøbeskyttelsesloven, loven om naturbeskyttelse eller anden af den lovgivning, der danner rammerne for den fysiske planlægning. Vi har alene en fælles faglig stemme, som løbende skal sikre, at debatten foregår på et korrekt og fagligt oplysende grundlag. 


Organisationerne er desuden ikke ”planlovs-evangelister” i den forstand at vi er modstandere af enhver forandring af det bestående. Tværtimod mener vi, at der kan være flere gode grunde til at revidere det eksisterende lovkompleks, men de faglige argumenter skal være i orden, så loven ikke revideres for at løse problemer, som ikke findes, eller som skyldes helt andre ting. 

Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Anonym
fre, 14/08/2015 - 10:49

Det lyder som et rigtig godt initiativ. Der er virkelig brug for, at nogen forklarer politikerne, hvad planloven kan.

Kommentatorens hjemmeside Anonym
fre, 14/08/2015 - 18:23

Godt initiativ. Liberaliseringsmålet gælder ikke kun kysterne, men, nok så vigtigt, detailhandel. Hvis de gældende maksimumsgrænser for butikker sløjfes sammen med ravet til lokalisering ved byer, bliver DK et interessant investeringsland for internationale kæder som Carrefour og Tesco. De satser på hypermarkeder, der for én butik ligger fra 15.000 m2 til 35.000 m2. Deres lokaliseringsstrategi er at ligge, helst ved et motorvejskryds, på landet lige langt fra tre fire større byer. Konsekvensen vil blive massiv butiksdød i byerne, herunder i de nuværende butikscentre. Ikke mindst bykernerne i større købstæder vil blive døde. Derfor er det ikke kun et spørgsmål om varepris, men også om kulturpolitik, de gamle byers fremtid, samt om miljøpolitik, pga
. en massiv øgning af Co2 udslip.

Kommentatorens hjemmeside Anonym
lør, 15/08/2015 - 19:12

Fint initiativ. Meget glædeligt at de tre organisationer nu går sammen om at rejse den faglige debat om regeringens planer, der for det meste bygger på misforståelser og ideologi.
Jeg var som medarbejder i Miljøministeriet med til at udforme bestemmelserne om planlægning i kystnærhedszonen og har desuden arbejdet både med fredning og strandbeskyttelseslinjen. Jeg står derfor gerne til rådighed, hvis I mener at kunne anvende min viden derfra.
Held og lykke.

Kommentatorens hjemmeside Anonym
lør, 15/08/2015 - 19:17

Det er undertegnede, som har sendt kommentaren af 15/08 kl. 20:12.

Venlig hilsen
Ole Jappe

Kommentatorens hjemmeside Anonym
ons, 02/09/2015 - 11:35

Rigtig stærkt, at foreningen rejser sig som ryggrad for vores faggruppe, stiller op og prøver at kvalificere denne debat. Og (forhåbentligt) skubbe resultatet mod det bedst mulige for flest mulige!
Stor opbakning herfra!

Vh

Louise Bjerregaard