Akademisk Arkitektforening

Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding SygehusVinderen af konkurrencen om udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus er fundet.

Det bliver Schmidt Hammer Lassen architects, Creo Arkitekter A/S, GBL, landskab og arkitektur, Totalrådgiver Niras A/S og Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, der skal tegne det nye sygehusbyggeri.

En enig dommerkomité skriver: "Et stærkt forslag, der på en overbevisende måde svarer på alle de funktionelle udfordringer i programmet med en arkitektur, der afgørende vil give hospitalet en ny identitet, hvor særligt ankomstsituationen bør fremhæves. Den overordnede disponering gør, at husets infrastruktur bindes optimalt sammen. Forslaget er udformet med et arkitektonisk helhedsudtryk, der respekterer stedet og det eksisterende hospital. Samtidig formår forslaget at tilføre Kolding Sygehus en identitet, der signalerer moderne hospital".

Kolding Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt – skal fremover varetage akutfunktionen for Sygehus Lillebælt. For at få belyst mulighederne for en optimal udbygning og drift samt en logistik, der understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, vedtog Region Syddanmark derfor at udskrive en indbudt projektkonkurrence.

Det udbyggede Kolding Sygehus får et optageområde på 300.000 indbyggere og skal samtidig være fremtidens sygehus med fokus på nye behandlingsmetoder og mere ambulant – og dagbehandling. Seks spændende forslag er blevet indleveret og bedømt i projektkonkurrencen. Forslagene har taget udgangspunkt i ønsket om en visionær og banebrydende arkitektur, i visionen om fysiske rammer, som tilgodeser patientens behov for tryghed og nærvær og i kravet om høj faglig standard.

Processen omkring udvælgelsen har været spændende og udfordrende, og dommerkomiteen har udpeget vinderforslaget i enighed. Vinderforslaget skaber en fin sammenhæng med det eksisterende sygehus og den omkringliggende natur. Forslaget vil arkitektonisk fremstå som et smukt og stringent bygningsværk til glæde for Kolding by og dens borgere.

Alle konkurrenceforslagene udstilles i Arkitekternes Hus fra d. 29. oktober 2010 til d. 12. november 2010. Se nærmere info i nyhedsbrevet og på hjemmesiden.


Følgende konsortier/totalrådgivere med underrådgivere blev udvalgt til at deltage i den videre projektkonkurrence:


C. F. Møller A/S
- Alectia
- Søren Jensen
- Lohfert & Lohfert
- Nosyko


Rambøll Danmark A/S
- Cubo
- Friis & Moltke
- Møller & Grønborg


COWI A/S
- KHR
- White
- EKJ
- Schønherr KS


Niras A/S
- Creo
- Schmidt Hammer Lassen
- Balslev
- GBL


Healthby
- Disslng+Weitling
- Medplan
- Buro Happold
- ISC
- Hansen, Carlsen & Frølund
- P. A. Pedersen
- Marianne Levinsen Landskab


Grontmij I Carl Bro A/S
- ArkitemaArkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.


Konkurrencens sekretær:
Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling


Udskriver:

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Att. Bygningsafdelingen
Bygherrerådgiver Poul Andersen
T: +45 76631000
E: byg.okonomi@regionsyddanmark.dk