Akademisk Arkitektforening

Roskilde RådhusRoskildes nye rådhus bliver en bro


Pressemeddelelse fra Roskilde Kommune:

Det nye rådhus er tegnet af tnt arkitekter A/S i samarbejde med Birk Nielsen Planlæggere og Landskabsarkitekter og Signal Arkitekter aps. Arkitekterne bag vinderforslaget deltog i en konkurrence med fire deltagere.

Vinderforslaget forbinder adresserne Køgevej 80 og 90 - hhv. den tidligere amtsgård og den tidligere socialforvaltning i Roskilde Kommune.

Den nye bygning, som bliver i tre etager, bliver ikke bygget sammen med de eksisterende bygninger, men forbundet med dem gennem to femten meter lange gangbroer omgivet af glas i første sals højde. Denne måde at forbinde bygningerne på gør, at man både kan se igennem til parkområdet på den anden side og komme frem og tilbage ude i det fri, under broen.

Forslagets intention er at udforme nybygningen som "et synligt og inviterende vartegn", der "formidler kompleksets sammenbinding", samtidig med at der skabes en "neutral, men markant struktur i samspil med den tidligere amtsgård".

Dommerkomiteen mener, at det sker på en overbevisende måde i vinderforslaget.

Formanden for dommerkomiteen, borgmester Poul Lindor Nielsen, understreger, at kommunen ikke har ønsket et prangende prestigeprojekt med et flot højhus eller en ny rådhusplads. Det skal ikke være et konkurrerende bycentrum i forhold til Stændertorvet og Domkirken. Derimod har ønsket været en god og funktionel bygning for kommunens administration.

Byrådet har også lagt meget vægt på, at nybyggeriet kunne finansieres ved at sælge de kommunale ejendomme, der bliver til overs, når administrationen flytter sammen. Det må ikke koste skatteyderne en krone.

Fakta
Ud over vinderne havde følgende indbudte konkurrencehold afleveret forslag og tilbud:

Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Arkitekt: Force4 I/S og Mangor & Nagel A/S i samarbejde med Møller & Grønborg
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Entreprenør: Einar Kornerup A/S
Arkitekt: Erik Møller Arkitekter i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab MDL PLR
Ingeniør:Erik K. Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører

Entreprenør: Anker Hansen & Co. A/S
Arkitekt: Arkitema
Ingeniør: Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S

Konkurrencen blev afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Download dommerbetænkning