Akademisk Arkitektforening

Stenlængeområdet og Næstved ArenaArkitekterne MAA Nielsen & Rubow A/S og Elkiær + Ebbeskov Arkitekter MAA skal stå i spidsen for ny bydel i Næstved


Vinderen blev udvalgt blandt seks konkurrenceforslag, og der var tale om en  enig dommerkomite. Fra dommerkomiteen lyder det, at "området som helhed fremstår levende og indbydende med natur, sundhed og aktiv fritid som en ressource for alle – lige uden for døren."

Næstveds borgmester, Henning Jensen, er formand for dommerkomiteen, og han er begejstret for vinderforslaget, som skaber en ny platform for udviklingen af Sjællands største kommune.

- Byrådet er forpligtet på at sikre en stadig udvikling af vores kommune. I flere år har Næstved været en vækstkommune - ja nærmest en tilflytter-magnet, men vi skal passe på ikke at hvile på laurbærrene. Det er ikke nok, at vi har en overflod af indkøbsmuligheder, og at Næstved-området har mange kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud. Vi skal være på forkant med samfundsudviklingen, og derfor skal vi også kunne tilbyde borgere og tilflyttere nye og spændende aktivitets- og bo-muligheder, siger borgmesteren.

Aktiviteter i gadebilledet
Et vigtigt element i byudviklingsprojektet er en fremtidig etablering af "Næstved Arena" - et kompleks som rummer arena med plads til store begivenheder, sundhedscenter, vandkulturcenter, stadion, hotel og andet relevant erhverv. Den aktuelle projektkonkurrence har handlet om udformningen af hele den bydel, som arena-komplekset bliver en del af.
 
Bydelen vil i sig selv invitere til aktivitet og sportslige udfoldelser. Vinderforslaget beskriver en såkaldt "sportsrambla" - et hovedstrøg gennem bydelen med motionsplads, scene, bordtennis, forsænket skøjte/hockeybane, løbesti, volley- og basketbane. Sportsramblaen skal fungere som hele Næstved bys udfoldelsesrum for bevægelse, leg og ophold.

Sportsramblaen er tænkt som den nye bydels hovedattraktion, men samtidig også et væsentligt bindeled mod nord til landsdelenes største indkøbscenter, Næstved Storcenter, og mod syd til byens gamle arbejderkvarter, Markkvarteret, og bymidten.
Omkring ramblaen ligger arena, sundhedscenter, vandkulturhus, hotel samt kollegium, skole, øvrige idræts- og kulturfaciliteter og erhverv, ligesom der foreslås 4-6 etages bolig- og kontorhuse mod ramblaen.

I projektkonkurrencen er de deltagende projektteams bedt om at pege på, hvor i bydelen arenaen placeres bedst. I vinderprojektet er arenabyggeriet placeret i Stenlængeområdets nordvestlige del.

I den østlige del skitseres et boligområde med små bolig-øer eller minibyer, der hver rummer 50-120 boliger. Det er tanken, at der skal plantes store træer på toppen af disse bolig-øer, og at der mellem boligøerne er græsenge. Boligerne er række- og punkthuse i op til 4 etager. Samlet rummer bydelen ca. 1.500 boliger.

Klar sundhedsprofil
Det er langt fra et tilfælde, at vinderprojektet har en klar sundhedsprofil. Hvis man ser bort fra universitetsbyerne, så er Næstved by den by i landet, som har flest sundhedsuddannelsespladser.

- Vi er stærke på sundhedsområdet, og det vil vi gerne både holde fast i og bygge videre på. Derfor er det et klart krav, at sundhed skal være tydeligt på dagsordenen i hele projektet, siger borgmesteren.

Der var en overvældende interesse for byudviklingsprojektet, da Næstved Kommune i sin tid inviterede inden- og udenlandske selskaber til at deltage i en prækvalificering. Hele 38 projektteams bød ind på opgaven, og for et halvt år siden blev de seks konkurrencedeltagere udvalgt.

- Vi ønskede at få de bedste projekter fra de bedste fagfolk. Derfor indgik vi et samarbejde om konkurrencen med Akademisk Arkitektforening (AA), som sammen med kommunen har sammensat en yderst kompetent dommerkomite. Jeg er meget tilfreds med de seks konkurrenceforslag og selvfølgelig i særdeleshed med vinderprojektet, siger Henning Jensen.

Inden vinderprojektet kan blive realiseret, skal kommunen udarbejde et forslag til et kommuneplan-tillæg, som derefter skal i offentlig høring. Det er planen, at dette kommuneplantillæg kommer i høring omkring sommeren 2008.

- Vi glæder os til at komme i gang med at gøre projektet endnu mere konkret og gerne i samarbejde med det vindende projektteam, siger borgmester Henning Jensen.

De øvrige fem projektteams, som har deltaget i projektkonkurrencen (i vilkårlig rækkefølge):

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, SLETH Modernism Architecture+Planning, Arkitektfirmaet H. Thule Hansen og LPO arkitektur & design.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter, GBH Landskabsarkitekter, Rambøll-Nyvig og kunstnerisk konsulent Morten Stræde

Niras Konsulenterne i samarbejde med følgende rådgiver: Niras A/S

SITE A/S, Opland ApS Landskabsarkitekter, Via Trafik Rådgivning ApS, kunstner Peter Holst Henckel og IBA / Information Based Architecture

Preben Skaarup Landskabsarkitekter, AART A/S Arkitekter, Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører, Explora A/S og kunstner Eva Koch

Læs dommerkomiteens betænkning her: (LINK)

Yderligere oplysninger:
Per B. Christensen, børne- og kulturdirektør, Næstved Kommune, T: 5588 3001, www.naestvedarena.dk 

Akademisk Arkitektforening, konkurrencerådgiver Jesper Kock, T: 30859014