Akademisk Arkitektforening

udvikling af Kolonihavnen i NuukForførende projekt vinder konkurrencen om ny havneplan for Kolonihavnen i Nuuk

Det blev arkitekt Thomas Riis Aps med base i Nuuk, der vandt konkurrencen om udviklingen af Kolonihavnen i Nuuk. Ifølge dommerkommiteen har Thomas Riis leveret et indlevende og forførende projekt, der vidner om en kolossal energi og interesse for området.

Følsomhed for stedet
Forslaget italesætter sine ideer med grønlandske begreber og giver udtryk for både respekt og kulturforståelse. Den meget gennembearbejdede besvarelse afslører en særdeles følsomhed for stedet og en begavet læsning af områdets potentialer. Alt i alt en enig dommerkommite, som var særdeles tryg ved at udpege forslaget som vinder. Læs mere i dommerbetænkningen.   

Grønlands kulturelle fyrtårn
Konkurrencen om området ved Kolonihavnen i Nuuk blev udskrevet i sommeren 2010 af Kommuneqarfik Sermersooq, By-og Boligudviklingsafdeling. Visionen var og er, at Kolonihavnen skal være Grønlands kulturelle fyrtårn, som med tiden skal udvikles med respekt for de eksisterende værdier, så lokale beboere og turister får den bedst mulige oplevelse. Med afsæt i stedets egenart skal området tilføres og samle nye værdier og oplevelser.

Mix af kultur, boliger og rekreative byrum
Det har været kommunalbestyrelsens ønske at få nogle spændende ideer til en udviklingsstrategi for et maritimt miljø med evtuelt et mix af kulturinstitutioner, boliger, kontorer og rekreative byrum på havnefronten. Kolonihavnen er et af de smukkeste steder i Nuuk og rummer mange muligheder dels for lokalbefolkningen og dels for de mange turister, som ankommer til området hver sommer.

Konkurrencen er en lokal indbudt idékonkurrence, og kommunen inviterede fem grønlandske deltagere til at deltage. Til bedømmelsen var der i dommerpanelet to fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening.

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning