Akademisk Arkitektforening

Politikområdet

Ny regering - Dette er relevant for arkitektstanden

NYT FOLKETINGSÅR – NU SKAL GHETTOPAKKEN LOVBEHANDLES

Den første tirsdag i oktober er demokratiets festdag. Her bliver Folketingets nye politiske år skudt i gang, når statsministeren giver sin redegørelse. Som en del af denne redegørelse fortæller han kort om de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte. Lovkataloget for folketingsåret 2018/2019 rummer ikke de store overraskelser, og set med arkitektbriller er det temmelig magert.

Ny vejledning om kystbeskyttelsesmetoder i høring

Er du kommunalt ansat medlem og sidder du med ansøgninger om kystbeskyttelsesmetoder? Så bidrag til Arkitektforeningens høringssvar. 

Europæiske arkitekter: Bedre byggekultur bydende nødvendig


Stigende urbanisering og ulighed fører til tab af kvalitet i byggeriet i Europa. Derfor roser den europæiske arkitektforening, ACE, den deklaration om bedre baukultur, som kontinentets kulturministre netop har vedtaget i Davos.

Sæt arkitektur på dagsordenen ved kommunalvalget 2017


I forbindelsde med kommunalvalget 2017 har Arkitektforeningen udarbejdet en pjece med arkitekturpolitiske temaer. Pjecen er udsendt til en række kandidater ved kommunalvalget 2017, som inspiration til valgkampen, da arkitektur i høj grad er noget som vedrører alle borgere.

God byplanlægning skaber tryghed og mindsker kriminaliteten

Nyt folketingsår - Dette er relevant for arkitekter

Byfornyelsesmidlerne der forsvandt med et pennestrøg


Indlæg publiceret på #Renoverdk

Af Annette Blegvad, Vicedirektør, Arkitektforeningen

Kommunalt ansatte arkitekter MAA søges

VLAK-regeringen for arkitekter


Forleden præsenterede Lars Løkke Rasmussen sin trekløverregering, der består af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En ny regering betyder et nyt regeringsgrundlag, nye ministre, og denne gang tilmed også nye ministerier. Nedenfor er kort skitseret de ministerielle ændringer, som har størst betydning for Arkitektforeningens medlemmer.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale, og for muligheden for at afgive høringssvar herom.

Helt overordnet mener Akademisk Arkitektforening af de danske kyststrækninger, hører til nogle af Danmarks mest sårbare naturområder. Derfor er det af afgørende betydning, at de åbne kyststrækninger friholdes for nye anlæg og byggerier, og at den nuværende frie og lige adgang til strandene bevares.

Udgiv indhold