Akademisk Arkitektforening

Politisk fokusområdePolitisk fokusområde 2016: At skabe ved at dele

Årets politiske fokusområde er deleøkonomi, og hvordan arkitekter kan spille ind i den nye dagsorden.

Det er nødvendigt at tænke anderledes, at tænke i optimering af ressourcerne og i at udnytte de eksisterende ressourcer effektivt bl.a. ved at finde nye metoder til at genbruge materialer, at finde frem til den ekstra kapacitet der findes rundt omkring og udvikle fællesskaber, der kan medvirke til at finde og udnytte de nye muligheder.

Det handler om, hvad arkitekter kan gøre for at tage del i deleøkonomien og hvordan? Arkitektstanden har en meget vigtig rolle i forhold til en effektiv ressourceudnyttelse, med arkitekternes viden og indsigt til at skabe ved at dele, at fremme nye fællesskaber gennem arkitektur, planlægning og design.

Arkitekterne kan gøre en forskel
Arkitekternes indsigt og viden om materialer og adfærdsmønstre kan gøre en væsentlig forskel og sikre at samfundet bliver bedre til at udnytte de begrænsede ressourcer. Det handler om cirkulær økonomi og deleøkonomi, som hvordan man kan planlægge og designe byer, bygninger, produkter og ting, så materialerne i dem ikke taber værdi, men kan bruges igen og igen.

Der skal tænkes i holdbarhed, i genanvendelse og i affaldshåndtering og der skal tænkes i, hvordan vi kan skabe muligheder for at det bliver lettere at låne, bytte og leje hinandens fysiske ejendele.

Eksisterende fælleskaber skal udfordres for at der kan skabes nye fællesskaber, nye markedspladser, der kan medvirke til at opnå det overordnede mål om at reducere forbruget af vores sparsomme ressourcer og give flere mennesker mulighed for at deltage i forskellige former for fællesskaber.

Task force: At skabe ved at dele
Arkitektforeningens bestyrelse har på baggrund af repræsentantskabets anbefalinger besluttet at nedsætte en taskforce, der skal formulere anbefalinger og forslag til konkrete indsatser der viser, hvordan arkitekter kan indtænke – og videreudvikle - disse nye økonomiske strukturer inden for bygningskunst, planlægning og design af processer.

Læs mere om arkitektforeningens task forces

Det gør Arkitektforeningen
I løbet af 2015 og 2016 vil Arkitektforeningen sætte den cirkulære økonomi på den politiske og arkitekturpolitiske dagsorden. Fokusområdet har også været temaet for Arkitekturens dag den 1. oktober samt den årlige MAA konference den 6. novembe 2015r i København.  Derudover vil der blive afholdt debatter og morgenklog-arrangementer om emnet.

Vi samler løbende alle de gode eksempler, historier, links mv. fra ind- og udland i en database her på hjemmesiden, som forhåbentlig kan tjene til inspiration.
At skabe ved at dele – det starter her:

Foto: Fra Arkitekturens Dag 2012 på Amager fælled skole, hvor elever, forældre og besøgende indtog Københavns første skolehaver.


 

Arkitekter sætter globalt fokus på bæredygtighed i København

For nylig var jeg i Seoul for at deltage i det nervepirrende elimineringsløb, hvor København i skarp konkurrence med bl.a. Lausanne og Kuala Lumpur, endte med at sikre sig værtskabet for den prestigefyldte UIA World Congress of Architects i 2023 – bedre kendt som arkitekternes verdenskongres.

Arkitektkonkurrencers formål er ikke at styre økonomien

Bygherreforeningens direktør Henrik Bang påstår i Licitationen den 22. september 2017, at arkitektkonkurrencer alt for ofte er uden økonomisk sans. Arkitektkonkurrencer er et vigtigt redskab til at udvikle og skabe de bygninger, byer og landskaber, vi lever i og med. Konkurrencen giver flere forskellige kreative løsninger på en given opgave.

At konkurrencer i sig selv skulle gøre det svært at styre økonomien i byggeprojekter, er der ikke belæg for. I konkurrencefasen er formålet at udfolde de muligheder, der er for at bebygge et konkret sted.

En travl uge på SlotsholmenDet har været en travl uge på Slotsholmen med en kavalkade af både skatte- og erhvervsudspil samt regeringens finanslovsforslag for 2018.

Sharing: Vi skal gentænke metoder, når vi former byer


Vi har spurgt Emmy Laura Perez Fjalland, ph.d.-studerende på Roskilde Universitet og Dansk Arkitektur Center med deleøkonomi som fokus, hvordan hun mener arkitekter, designere og planlæggere bedst kan være med til at understøtte deleøkonomien.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

FAGEKSPERTERNE STANDER I VÅDE

Veluddannede specialister i Danmark risikerer snart at komme under voldsomt pres fra langt billigere og efterhånden lige så kreative konkurrenter fra alverdens lande. Redningen kan dog blive, at folk over hele kloden i stigende grad begærer netop de særegne kvaliteter, som danske arkitekter bygger videre på.

Af Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, cand.scient.pol.

Tagtomater og åben teknologiStifter af virksomheden TagTomat vil hellere dele viden end at kæmpe for patenter. Han ser inspirationen fra open source-bevægelsen som vejen mod arkitekturens deleøkonomi.


Af Tobias Moe Hoffmeyer

Karsten Gori - om at skabe i fællesskab
Tegnestuen LETH & GORI tager medansvar for lokalmiljøet på Vesterbro ved at bruge tegnestuen som åbent udstillingsrum og være med i en fælles, borgerdrevet udvikling af Halmtorvet.

Af Tobias Moe Hoffmeyer

Ny struktur skal løse ledighedsknuden


Flere og mere specialiserede kandidatprogrammer samt karrieresamtaler er nogle af de redskaber, KADK vil bruge for at nedbringe ledigheden blandt dimittender. God ide med karrieresamtaler, lyder det fra de studerende selv.
 

Den største kvalitet er at lytte

Borgerne skal inddrages langt tidligere og bruges mere konstruktivt, hvis der skal ordentlig kvalitet i fremtidens velfærdsarkitektur. Det vil kulturminister Marianne Jelved fremhæve på årets MAA-konference. 

Folkemøde 2014Arkitektforeningen er på folkemødet på Bornholm for at 
debattere arkitekturens betydning og rammevilkår med ministre, meningsdannere og borgere.

Fra torsdag den 12. juni går det løs på solskinsøen. 

Udgiv indhold