Akademisk Arkitektforening

Høringssvar

Høringssvar om ændringen af loven om bygningsfredning

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Spørgsmålet om, hvordan vi bedst forvalter vores fælles bygningskulturarv er helt afgørende for vores identitet og det samfund, vi er en del af.

Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015

Arkitektforeningen takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive høringssvar om udkast til ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15).

Arkitektforeningen mener, at god arkitektur er tilgængelig arkitektur. Vi ser med bekymring på forslaget om at ændre de nuværende bestemmelser om krav til tilgængelighed i fritliggende enfamiliehuse. Frem for at slække på
bestemmelserne, der sikrer universal tilgængelighed for handicappede, er der tværtimod et behov for at gøre netop det omvendte. Styrke indsatsen for at sikre tilgængelighed for alle.

Arkitektforeningens bemærkninger til høring om modernisering af planloven

I sommeren indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen blev i efteråret udmøntet i et udkast til lovforslag, som Arkitektforeningen har været høringspart på.

Høringssvar om ny udbudslovRegeringen har på baggrund af en diger udvalgsrapport på over 800 sider fremsat et forslag til ny udbudslov. 

Høringer om den almene boligsektorI årets første uge har Arkitektforeningen afgivet to høringssvar. Et om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og et om nedrivning af hele almene boligafdelinger

Høring: Bips beskrivelsesanvisninger

Foreningen bips har planlagt at udgive en opdateret basisbeskrivelse for byggesager og dermed også en beskrivelsesanvisning. Plan for sikkerhed og sundhed er ligeledes  opdateret og udgives nu som en selvstændig anvisning.

Som medlemsorganisation opfordrer Arkitektforeningen de medlemmer som arbejder med bips til at komme med deres bemærkninger til nedenstående beskrivelsesanvisninger som er i høring.

Høring: Byfornyelse og byudviklingHar du erfaring med byfornyelse og udvikling af byer og vil du være med til at præge de fremtidige rammer for dette?

Kan du svare ja til overstående, så opfordrer Arkitektforeningens dig til at deltage i udarbejdelsen af Arkitektforeningens høringssvar til høring over udkast til forslag om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Hjælp på vej til offentlige bygherrerI dag er den offentlige bygherre ikke klædt nok på til byggeprojekter med komplekse udbudsregler og stigende krav.
Derfor er der hjælp på vej.

Arkitektforeningen og Bygherreforeningen udvider nu samarbejdet om kvalitetssikring i arkitektkonkurrencer med blandt andet efteruddannelse, der skal adressere de konkurrenceformer, man bruger i det offentlige, over for behovet i de enkelte projekter.

Kreative virksomheder og intelligent offentligt indkøb på regeringens dagsordenArkitektforeningen var med, da Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg d. 14. marts afholdt høring om regeringens vækstplan for de kreative erhverv og design.


Her præsenterede erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen en række af de initiativer, som regeringen vil igangsætte i år. Flere af dem sigter på at styrke små og mellemstore kreative virksomheder og er således særligt relevante for arkitekterhvervet.

Svar fra Martin Lidegaard om solceller


Udgiv indhold