Akademisk Arkitektforening

Høringssvar

Høringssvar til energisparepakken


Kort før påske indsendte Arkitektforeningen sine bemærkninger til lovforslaget med den meget lidt mundrette titel - Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om byfornyelse og udvikling af byer – også kaldet energisparepakken.

Nye høringssvar fra ArkitektforeningenArkitektforeningen afgiver høringssvar i en lang række spørgsmål, der vedkommer det byggede miljø, arkitekturen, bæredygtighed mm. Senest er der formuleret nye høringssvar om nye bygningsklasse 2020 og BR10 - begge i samarbejde med MAAere.

Høring om bygningsklasse 2020

Høringssvar om 2020-klassenArkitektforeningen opretter et fagligt netværk, som skal formulere et høringssvar om den nye 2020-klasse til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vil du være med? 


Erhvervs- og Byggestyrelsens høringsproces om den nye 2020-klasse er skudt i gang. I den forbindelse har Arkitektforeningen oprettet et fagligt netværk med det formål at formulere et høringssvar, som tager højde for arkitektstandens bemærkninger til forslaget om den nye energi 2020-klasse.

Udgiv indhold