Akademisk Arkitektforening

BæredygtighedDet er Arkitektforeningens mål at være den platform, hvor MAA’erne opdateres, informeres og efteruddannes med viden om bæredygtighed og arkitektur.


Arkitektforeningen arbejder for at fremme arkitektonisk kvalitet og social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Arkitektforeningen markedsfører blandt andet miljøvenlige projekter og uddeler priser, der kan være med til at bane den bæredygtige vej ind i fremtiden. Arkitektforeningen har endvidere en miljøpolitik, der udstikker grønne retningslinjer. Samtidig er bæredygtighed er en højt prioriteret mærkesag i vores arbejde.

Arkitektforeningen har allieret sig med engagerede miljøsamarbejdspartnere – herhjemme med de to arkitektskoler, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Solar City Copenhagen, Concito og Det Økologiske Råd. I udlandet samarbejder Arkitektforeningen med ACE, den europæiske arkitektforening, de nordiske arkitektforeninger og det internationale samarbejde inden for UIA, den internationale arkitektforening.

Upcycling på Roskilde FestivalAf Martin Yhlen

Hvad gør man som festival ved de enorme mængder affald, når man ønsker at være bæredygtig? – man tænker cirkulært

Ny energiaftale har relevans for arkitekter

Ny rapport: Samfundet taber milliarder, hvis energirenoveringen ikke fordobles


Ny analyse bestilt af partnerskabet Renovering på Dagsordenen viser, at vi som samfund taber milliarder, hvis vi ikke mindst fordobler indsatsen med at realisere varmebesparelser i vores eksisterende bygninger. Dette er en ny og vigtig erkendelse forud for forhandlingerne om en kommende politisk energiaftale for årene 2020-2030.

Stort klimapotentiale i energirenoveringer


En netop offentliggjort analyse af CONCITO for Realdania viser, at der er et stort uudnyttet klimapotentiale i energirenovering af den private boligmasse.


Udover at kortlægge hvordan energirenoveringerne af boligmassen har udviklet sig siden 2011, indeholder analysen også forslag til tiltag for at styrke indsatsen yderligere på en hensigtsmæssig og omkostningseffektiv måde.

Natalie Mossin i Altinget: Vi har brug for politisk vilje hjemme for at kunne levere ude


Arkitekturen har mulighed for at indrette et globalt samfund, der støtter op om FN’s bæredygtighedsmål. Men hvis ikke rammerne er på plads hjemme, bliver det svært at levere ude, skriver Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen.

Workshop for arkitekter der arbejder med bæredygtighed

Workshop: Hvad er kloge metoder til bæredygtighed i de tidlige designfaser
Med denne workshop vil SBi gerne have jer der arbejder med bæredygtighed i de tidlige designfaser i tale.

- Hvordan kommer bæredygtighed i fokus i de tidlige designfaser – og hvem bringer det på bane?

- I hvilken grad er designbeslutningerne influeret af dagslys, mikroklima, komfort, energiforbrug, LCA og LCC i de tidlige designfaser?

- Hvordan tackles det

Vil du være med til udvikling af nyt brugervenligt LCA-værktøj?

Fremtidens byggeri er cirkulært

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi afleverede tilbage i juni en række anbefalinger, der sigter mod en mere cirkulær økonomi i Danmark. Ifølge arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen kan de være med til at frigøre cirkulære potentialer i byggeriet og forandre den måde, vi ser på bygningsmassen.

Af Martin Yhlen

Giv input om cirkulær økonomi i byggeriet over en frokost


Arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen er blevet udpeget som medlem af et nyt Advisory Board, der skal rådgive regeringen om, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. Har du særlig indblik i cirkulær økonomi i byggeriet, vil Arkitektforeningen gerne invitere dig til et faciliteret frokostmøde, hvor Kasper Guldager samler indsigt fra faget for dermed kvalificere det videre arbejdet bedst muligt.

Arkitekter: Stor tilfredshed med, at bygninger er med i ny energikommissionArkitektforeningen ser med stor tilfredshed, at Regeringen har besluttet, at bygninger bliver et fokusområde i den ny energikommision, der blev præsenteret af Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på et pressemøde i dag kl. 10. 

Udgiv indhold