Akademisk Arkitektforening

Toftegårds PladsKreativitet fra hele verden

Københavns Kommunes internationale idékonkurrence om Toftegårds Plads Syd resulterede i 115 forslag fra 30 lande. Dommerkomiteen har udpeget fire vinderforslag.  

Idérigdommen og kreativiteten var i top, da arkitekter, landskabsarkitekter, kunstnere mfl. fra en lang række lande, bl.a. Australien, Brasilien, Indonesien, Holland, Spanien og USA, deltog med forslag til pladsens fremtidige udformning.

Dommerkomiteen udpegede fire forslag, som hver tildeles en førstepræmie på 150.000 kr. Dommerkomiteen ser de fire vinderforslag som udtryk for de muligheder, der er for den videre udvikling af Toftegårds Plads Syd, idet de på hver deres måde rummer et potentiale, der kan tjene som inspiration i den videre proces.

1   Forslaget Urban Forest indfører på original vis en platform på søjler, der funge-rer som både overdækning og hævet, græsbeklædt 'park' i højde med trækronerne. Ved et enkelt og overbevisende greb skabes to attraktive byrum – et rekreativt, grønt friareal, der er hævet over trafikken, og en overdækket, urban plads. Forslaget er udarbejdet af den danske tegnestue Flush Architects v/ arkitekter Mariana Fernandes og Thomas Raben-Lange.

2   Arkitekterne Maria Olmo Béjar og Borja López Cotelo fra Spanien er præmieret for deres forslag, der indarbejder bånd med forskellig overflade til en samlet helhed. Forslagets procesorienterede koncept inddrager omgivelserne, og det formår med få virkemidler at skabe en attraktiv og multianvendelig plads for bydelens borgere til ophold, idræt og leg.

3   Endnu et spansk forslag, udarbejdet af arkitekterne Gorka Zubicaray Diaz og Jaime Garcia Garcia, modtager præmie for en spændende komposition af prismatiske pavillonbygninger, der spiller sammen med kulturhusene og danner et visuelt og lydmæssigt 'filter' mod trafikken og det omgivende byrum. Pavillonerne spiller op til den bymæssige sammenhæng og vil tilføre kvalitet og identitet både dag og aften.

4   Forslaget Flowers of Copenhagen giver en nuanceret bearbejdning af sydplad-sens terræn og supplerer med en gruppe kæmpeblomster, der i skala spiller op til omgivelserne på en overraskende og overbevisende måde. Dommerkomiteen ser en spændende mulighed i blomsterskulpturernes betydning som byport og ikon for Valby. Forslaget giver Toftegårds Plads en ny og markant identitet, samtidig med at der vil kunne skabes et oplevelsesrigt og mangfoldigt byrum. Forslaget er udarbejdet af arkitekterne Katarzyna Furgalinska og Michal Lisinski fra Polen.

Konkurrencen om Toftegårds Plads Syd er afholdt som en idékonkurrence, hvilket vil sige at programmet ikke har lagt op til konkrete og detaljerede besvarelser af konkurrenceopgaven, men derimod en bred, idéskabende belysning af pladsens muligheder, herunder muligheden for et eventuelt byggeri på pladsen. Af samme grund har der ikke været udbudt en efterfølgende projekteringsopgave til konkurrencens vinder(e), idet konkurrencen skal bruges til en politisk stillingtagen til, hvad fremtiden for Toftegårds Plads Syd kan blive, og hvordan der kan findes finansie-ring til en viderebearbejdning af konkurrencens resultat.
Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.


Læs dommerkomiteens betænkning her

English version of the jury report

Slideshow af de præmierede og indkøbte forslag

Video af konkurrenceresultatet

Yderligere oplysninger og billedmateriale:
Thomas Gätke
projektleder
Københavns Kommune
T: 26 12 12 41

Jesper Kock
konkurrencerådgiver
Akademisk Arkitektforening
T: 30 85 90 14