Akademisk Arkitektforening

Udvidelse af Tønder RådhusSLETH løb med sejren om udvidelsen af Tønder Rådhus

SLETH med Norconsult Danmark som underrådgivere har vundet konkurrencen om udvidelsen af Tønder Rådhus. Ifølge dommerkomitteen forener vinderforslaget den nye tilbygning med det eksisterende hus, og der indgås på smukkeste vis dialog med det omkringliggende landskab. Fortid og nutid forenes i et enkelt greb båret af indføling, poesi, styrke og menneskelighed. Projektet er ikke effektsøgende, men har identitet og besidder en fin skulpturel styrke. Dommerkomitéens flertal finder, at forslaget fuldt ud lever op til intentionen om et unikt og stedstilpasset hus med et nutidigt udtryk.

2. pladsen gik til Atelier Lorentzen Langkilde ved Kasper Lorentzen og Kristian Langkilde, 3. pladsen til MLRP og 4. pladsen blev givet til arkitekterne Henrik Leander Evers, Niklas Skovholm Petersen, Lars Bjørn Madsen og Jakob Pabst Skov.

Læs mere i dommerbetænkninge og se samtlige forslag i udstillingsgalleriet

FAKTA

Tønder Byråd har et ønske om at samle flere af Tønder Kommunes administrative funktioner på Rådhuset i Tønder, og kommunen udskrev i 2012 derfor en åben konkurrence om udvidelse af rådhuset. Det nuværende rådhus kan rent fysisk ikke rumme det øgede behov for arealer, som beslutningen medfører, nemlig at skaffe plads til ca. 200 nye kontorarbejdspladser, stort set svarende til antallet af arbejdspladser på rådhuset i dag. Det er derfor nødvendigt med en udvidelse på ca. 3.000 m² brutto.

Tønder by er en bevaringsværdig by med smukke gamle og nye huse, der nænsomt er indpasset i bymiljøet. Særligt området omkring rådhuset er et søgt mål for mange turister på grund af Museum Sønderjylland og møbelarkitekten Hans J. Wegners møbelsamling i det gamle vandtårn, der ligger som nærmeste nabo til rådhuset.

Udbygningen på ca. 3.000 m² skal ske i form af et moderne, funktionelt byggeri, som fuldt ud lever op til nutidens krav om bæredygtighed og udnyttelse af de sparsomme energiressourcer. Den økonomiske ramme for byggeriet er på DKK 56 mio., der dækker byggeudgifter, anlæggelse af nyt p-areal og rådgiverydelser.

Det er hensigten, at vinderen af projektkonkurrencen tilknyttes som totalrådgiver i forbindelse med realisering af projektet. Det forventes at deltagerne har fokus på økonomi – både anlægsøkonomi og driftsøkonomi.

Konkurrenceperiode: 20.12.2012 – 4.4.2013.

Læs mere i dommerbetænkningen

Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bent Kolind, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling