Akademisk Arkitektforening

Vis os hvordan vi skal bo tætVinderne af konkurrencen er fundet. Der blev uddelt to førstepræmier, fire andenpræmier og seks indkøb. Navnene på filmene og på vinderne kan ses på konkurrencens hjemmeside på www.botaet.dk hvor man også kan se filmene frem til 25. januar 2011.


"Vis os, hvordan vi skal bo tæt" var en idékonkurrence, som Arkitektudvalget i Statens Kunstfond udskrev den 16. august 2010. Konkurrencen skulle give bud på, hvordan vi kan indrette vore boliger og byer – store som små, fordelt ud over hele landet – på en sådan måde, at vi får lyst til og mulighed for at bo, arbejde og leve tættere.

Med konkurrencen var det Arkitekturudvalgets håb at fremkalde visioner for bæredygtige måder at bo tæt for flere mennesker, som udfordrer vores kultur, mentalitet og levevis. Målet for konkurrencen var, at besvarelserne skulle bruges til at igangsætte en bred, arkitektfaglig og samfundspolitisk debat. Visionerne skulle udtrykkes i en film af tre minutters varighed.

"Film kan kommunikere bredt, og derudover har vi valgt filmmediet for at få konkurrencedeltagerne til at tænke mere utraditionelt, end de måske er vant til - både når det gælder løsningen af opgaven og formidlingen af resultatet. Vi håber, filmmediet vil afføde en række nyskabende, lettilgængelige konkurrencebesvarelser om de arkitektoniske kvaliteter, som vore fremtidige byer og boliger skal rumme," siger formand for Arkitekturudvalget, arkitekt MAA og professor Anne Beim.

Den åbne idékonkurrence henvendte sig til alle både i Danmark og udlandet - til arkitekter, billedkunstnere, byplanlæggere, landskabsarkitekter, filminstruktører, kommunikationsfolk – og alle andre, der interesserer sig for indretningen af den måde, vi bor og lever. Forslagene blev bedømt af en jury der var sammensat af Arkitekturudvalgets medlemmer, arkitekter, filmkyndige, politikere og kommunikationseksperter.

Arkitekforeningen var konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin, arkitekt MAA
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling


Kommentarer

Kommentatorens hjemmeside Tomas
fre, 16/07/2010 - 11:21

jeg har noen spørsmål:

1. Er idékonkurrencen åben for alle (selv norske arkitektstudenter?)

2. Er indleverings datoen for konkurrencen 14.12.2010?

3. Er problemstillingen; Hvordan vi skal bo tæt, generelt, eller hvordan vi skal bo tæt i Danmark ?

På forhånd takk.

View profile
fre, 06/08/2010 - 12:56

Kære Tomas
Konkurrencen udskrives den 16. august, der vil du på hjemmesiden www.botæt.dk kunne finde relevante oplysninger, samt oplysninger om hvornår der er frist for at stille spørgsmål om konkurrencen.
Venlig hilsen
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling