Akademisk Arkitektforening

Vordingborg By

 
SLA Arkitekter skal stå for udviklingen af Vordingborg by

En større bymæssig tæthed kombineret med flere offentlige rum, fastlagte handelsområder, sivegader og stiforløb skal blandt andet sammen med flere sportsfaciliteter gøre Vordingborg by mere attraktiv.

Vinderforslaget er udarbejdet af SLA Arkitekter sammen med professor ved DTU Otto Anker Nielsen og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører.

Om vinderforslaget
Vinderforslaget tager udgangspunkt i en trestrenget byudvikling indenfor byens nuværende afgrænsning, og arbejder blandt andet med at skabe en større bymæssig tæthed ved at tilføre en blanding af boliger og erhverv, kombineret med nye attraktive offentlige rum.

Banegårdspladsen og en bilfri Algade bliver handelsområder og nye sivegader og forbedrede forhold for cyklende og gående skal sammen med et nyt svunget stiforløb både samle og åbne byen. Slotstorvet bliver det rolige byrum der sammenbinder borgbanke og borgcenter.

Et evt. nyt rådhus på den nuværende cirkusplads skal knytte Masnedsund tættere til den nordlige bydel og Lagerhotellet på Marienbergvej foreslås ombygget til en blanding af sportsfaciliteter, boliger og parkering.

I dommerkomiteens betænkninger hedder det: ” Forslaget er billedrigt og kombinerer de overordnede strukturelle overvejelser med indlevede eksemplificeringer i øjenhøjde med byen og dens borgere”.

De øvrige deltagende teams
Den bredt sammensatte dommerkomite har bedømt projekterne på kvaliteten af de arkitektoniske og planmæssige løsninger i forhold til de ønsker og krav som var opstillet i konkurrenceprogrammet. Men det var svært at afgøre hvilket forslag som skulle vinde.

”I dommerkomiteen har vi været begejstret for den entusiasme og idérigdom, som kommer til udtryk i de indsendte forslag.  Det har været en særdeles spændende og lærerig proces for komiteen at sætte sig ind i forslagene og få dem grundigt gennemdrøftet. Til sidst nåede vi til enighed om vinderfor-slaget, men samtlige forslag har bidraget med inspirerende input til det videre planlægningsarbejde, som nu igangsættes” siger borgmester Henrik Holmer, som har været formand for dommerkomiteen.

Flere af de øvrige forslag rummer også væsentlige elementer, der kan indgå i det videre arbejde med kommuneplanen f.eks. forslag om at understøtte midtbyen ved at lukke Algade karreens bagside op med nye spændende strøg, gågader og pladser.

De øvrige 4 indbudte deltagere var:
• Birk Nielsen sammen med Carl Bro og Skaarup & Jespersen
• COWI A/S By & Landskabsdesign sammen med Thing & Wainø og hs White Arkitekter
• Kristine Jensens Tegnestue sammen med professor i byplanlægning Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole og Asplan viak
• Claus Bjarrum Arkitekter sammen med Rambøll/Nyvig, Andres Brix og Marianne Levinsen

Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening:
Arkitekt MAA Flemming Ibsen og arkitekt MAA Jannik Nyrop.
 
Læs dommerkomiteens betænkning her

Om SLA arkitekter

Yderligere oplysninger
Teknisk direktør Torben Nøhr, Tlf. 55 36 27 11 mobil nr. 29 29 03 70 ton@vordingborg.dk
Udviklingskonsulent, Johan Landgren, Tlf. 55 36 26 85 jola@vordingborg.dk
Direktør Jane Sandberg Akademisk Arkitektforening, tlf. 30 85 90 00